Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Collectieve ambitie

 

Bij Surplus mogen mensen excelleren; kwaliteiten van kleine en grote mensen worden optimaal benut.
 
Bij ons zijn alle kinderen op hun plaats. Zo hebben wij een expertisecentrum voor speciaal onderwijs en zijn wij thuis op het gebied van meervoudige intelligentie en onderwijs aan hoogbegaafden.
 
Wij maken ons sterk voor effectief onderwijs in de regio door met regionale partners de krachten te bundelen. Dit doen wij vanuit een open houding.
 
Onze leerkrachten zijn bevlogen en goed opgeleid, onder meer door eigen opleidingen. Startende leerkrachten worden intensief begeleid. Kennisdelen is bij ons vanzelfsprekend en onze grote kracht. Surplus biedt aantrekkelijke carrièreperspectieven. Onze leidinggevenden zijn goed toegerust en opgeleid om de collectieve ambitie vorm te geven binnen de eigen organisatie.
 
Wij besteden veel aandacht aan goede afstemming met ouders en verzorgers. De driehoek kind – leerkracht – ouder staat bij ons centraal. Kinderen, leerkrachten en ouders respecteren en inspireren elkaar. Wij zien ouders als partners. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid.
 
Onze scholen vormen een onderdeel van de gemeenschap. Het zijn brede scholen, waar kinderen de gehele dag met plezier samen werken en leren. En waar zij buiten schooltijden aan allerlei inspirerende activiteiten deelnemen, die specialisten aanbieden in eigen ateliers of sportcentra. Onze buiten- en tussenschoolse opvang is op dezelfde pedagogisch didactische leest geschoeid als het onderwijs. Wij hebben een eigentijds onderwijsaanbod met daarin een breed gebruik van ICT.
 
Onze scholen vervullen een centrale functie in de wijk of in het dorp, bijvoorbeeld door onderdak te bieden aan de bibliotheek of het buurthuis. Zij zijn intensief verbonden met elkaar en met de samenleving. Onze gebouwen zijn aantrekkelijk, verzorgd en multifunctioneel.
 
Wij meten zelf het effect van ons onderwijs en daarbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om de sociale ontwikkeling van kinderen. Wij zijn betrouwbaar goed op beide vlakken. Onze leerkrachten weten door verbinding te maken met iedere leerling optimale resultaten te halen. Onze scholen behoren tot de landelijke top. Onze leerlingen gaan als creatieve en kritische leerlingen naar het voortgezet onderwijs.