Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Kernwaarden

De kernwaarden van Surplus zijn:

 

Verbondenheid

We hechten eraan om samen, als team op te trekken. Samen werken en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar zijn voor ons vanzelfsprekendheden. Als Surplus en als school zijn wij van, voor en door kinderen, leerkrachten en ouders. Wij zijn erop gericht om mensen en groepen met elkaar te verbinden.

 

Ontwikkeling

De ontwikkeling van kinderen en leerkrachten staat bij ons centraal. Daartoe stimuleren en inspireren wij elkaar, leren wij met en van elkaar en dagen wij elkaar uit om talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen.

 

Zelfstandigheid

Wij stimuleren zelfstandigheid door vertrouwen en ruimte te geven, door zelfvertrouwen te stimuleren en door kwaliteiten te waarderen. Zo nodigen wij elkaar uit om de eigen grenzen te verleggen.

 

Openheid

Wij staan in open verbinding met elkaar en de buurt, de omgeving en de samenleving. Wij hechten veel waarde aan een goede communicatie binnen en buiten de school.