Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Alle scholen op 'n rij

Plattegrond scholen

 

Zoek
 • of selecteer een gemeente
 •  

  De Meertuin

   

   

  Samenwerkingsschool De Meertuin is de enige school in Slootdorp en is op 1-8-2014 ontstaan uit een fusie van ABBS De Regenboog en PCB De Zaaier. Formeel zijn wij een algemeen bijzondere basisschool. Wij vallen onder een apart bestuur, nl. de Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland. Het bestuur wordt gevormd door bestuurders van Surplus (José Vosbergen) én van Kopwerk (John Deckers). In de praktijk doen wij mee in het geheel van Surplus.

   
  Op een samenwerkingsschool werken kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden samen aan opvoeding en onderwijs vanuit een open cultuur waarin alle ruimte is voor de verschillende levensopvattingen. 

   

  Wat willen wij zijn?

  • Een school voor ieder kind dat in Slootdorp en de wijde omgeving woont.
  • Een school waar ieder kind de mogelijkheden aangeboden krijgt om zicht optimaal te ontwikkelen.
  • Een school waar de kinderen van en met elkaar kunnen leren.
  • Een school waar aan kinderen en leerkrachten hoge eisen worden gesteld.
  • Een school waar kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen.

  Meer weten?

  Maak een afspraak voor een gesprek en een rondleiding door de school met de directeur Eveline van Mameren (0227 - 58 17 53) of kijk alvast op www.demeertuin.nl

   

  ABBS De Meertuin

  Langeweg 89 - 91

  1774 AK Slootdorp

  0227 – 58 17 53

   

  Directeur: Eveline van Mameren 

  E-mail: e.van.mameren@stichtingsurplus.nl

  Locatieleider: Robbert Smits

  E-mail: r.smits@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: school@demeertuin.nl


 •  

  Op Avontuur

   

   

   

  Basisschool Op Avontuur is een fusie van de voormalige obs De Schakel uit Barsingerhorn met obs De Dubbele Punt uit Kolhorn.

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding door de school via 0224 - 53 12 36 of kijk alvast op www.basisschool-op-avontuur.nl 

   

  Obs Op Avontuur

  Sportstraat 3

  1767 CD Kolhorn

  0224 - 53 12 36

   

  Directeur: Claudia Wilmink

  E-mail: c.wilmink@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@basisschoolopavontuur.nl


 •  

  De Snip

   

   

   
  Openbare basisschool de Snip is een echte dorpsschool met karakteristieke voorgevel. Het staat aan de mooie Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp.
  Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en ook hun ouders zich prettig voelen bij ons op school. Spelen en leren nemen een belangrijke plaats in en de kinderen gaan graag naar school.
   
  Op de Snip laten wij ons inspireren door kenmerken van adaptief onderwijs, dat uitgaat van verschillen tussen kinderen. Hierbij staan drie basisbehoeften centraal:
  ·         Ervaren van competentie (zelfvertrouwen)
  ·         Ervaren van autonomie : zelfstandigheid en zelfverantwoording
  ·         Hebben van een goede relatie: jezelf veilig en aanvaard voelen.
   
  Met een visie op de toekomst brengen de leerkrachten de kinderen vaardigheden bij die ze later in de werkende samenleving ook goed kunnen gebruiken.
   
  De Snip is kleinschalig. De kinderen kennen elkaar bij naam, spelen met elkaar op het schoolplein en het grote grasveld naast de school. Ook doen ze activiteiten waarbij jonge en oudere leerlingen met elkaar samenwerken. Daarnaast leren de kinderen (door het zelfstandig werken met dag/weektaken) plannen, zelfinitiatief nemen en verantwoordelijk te zijn voor eigen werk.
   
  Wij geven extra aandacht aan kinderen die dat nodig hebben. Waar het kan gaan we uit van de mogelijkheden van iedere leerling afzonderlijk.
   
  Ons Sniptheater is uniek. Twee keer per jaar treedt iedere klas op voor hun ouders en andere groepen. Het is mooi om te zien hoe het zelfvertrouwen van de kinderen op het toneel groeit.
   
  De Snip biedt de mogelijkheid tot overblijven. Dit wordt georganiseerd door een team van vaste gecertificeerde overblijfouders. Na het eten van de lunch, in onze gezellige overblijfruimte, is er altijd genoeg tijd om onder toezicht binnen of buiten te spelen.
   
  We hebben een eigen gymzaal in het gebouw waar we de hele week gebruik van kunnen maken. Aan de overkant van de weg ligt een groot sportcomplex. Bij ons wordt veel gesport!
   
  Naast de school is een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal waarmee we gezamenlijke activiteiten organiseren. Per december 2013 zal er naast de school ook een naschoolse opvang zijn.
   
  Meer weten?
  Maak een afspraak met directeur Wim Schölzel voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding door de school via 0226 – 41 14 88 of kijk alvast op www.snipsite.nl
   
  Obs De Snip
  Dorpsstraat 146
  1733 AR Nieuwe Niedorp
  0226 – 41 14 88
   
  Directeur: Wim Schölzel

 •  

  De Mient

   

   

   

  De Mient is een openbare school met een duidelijk pedagogisch klimaat, waarbinnen kinderen, ouders en leerkrachten zich kwetsbaar en eerlijk kunnen opstellen. De gedragsverwachtingen worden samen met de kinderen gemaakt en zijn positief geformuleerd. Hiermee creëren we een veilige school waarin door projecten en festiviteiten de verbondenheid en saamhorigheid wordt onderhouden.

  We vinden het belangrijk dat kinderen door de jaren heen steeds zelfredzamer en zelfstandiger worden, ze verantwoordelijkheid gaan nemen voor zichzelf, de andere mensen op school en hun omgeving. Bij dit alles worden ze begeleid en ondersteund door de leerkrachten én door hun ouders, via goede wederzijdse communicatie.


  We zijn een school waar een vast dagritme zorgt voor structuur en duidelijkheid, waar in een verzorgde, uitdagende omgeving een gevarieerd didactisch aanbod wordt gegeven. De ontwikkeling en onderwijsbehoeftes van de kinderen staan centraal in de verschillende leerlijnen die in één groep (kunnen) worden aangeboden. We houden niet alleen rekening met het niveau van ieder kind, maar ook met de verschillende intelligenties, die een mens kent. Ook bieden we ruimte voor het onderzoekend en ontdekkend leren om de snel veranderende maatschappij (b.v het gebruik van social media en allerlei beroepen die nu nog niet eens bestaan) het hoofd te kunnen bieden. Dit alles wordt kort en bondig, maar nauwkeurig geregistreerd.


  Bij ons staan de kinderen en hun ouders op de eerste plaats: we zijn er tenslotte samen voor een optimale begeleiding van de kinderen. We doen ook graag een beroep op de talenten van ouders als een thema zich daarvoor leent . Daarnaast willen we samenwerken met instellingen als GGZ, GGD en Parlan, maar ook met de logopedie en fysiotherapie. Voor het rijke aanbod hebben we contact met culturele instellingen en met bedrijven. We willen een school zijn, waarmee bedrijven uit de buurt graag contact blijven houden.


  We streven ernaar dat kinderen aan het einde van hun basisschoolperiode zichzelf durven te zijn, omdat ze zich niet alleen bewust zijn van hun talenten, maar ook van hun grenzen, met andere woorden dat ze een goed zelfbeeld hebben. Dat ze niet alleen goed kunnen samenwerken, maar ook zelfstandig een taak kunnen volbrengen. Dat ze beschikken over parate kennis, maar ook weten waar ze betrouwbare kennis kunnen halen, waarbij ze mediawijs te werk gaan. Dat ze nieuwsgierig en onderzoekend zijn en oplossingsgericht kunnen denken. Dat ze niet alleen goed voor zichzelf zorgen, maar ook voor de ander en de wereld om hen heen.
   

  Meer weten?
  Maak een afspraak met directeur Peter Smit voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0226- 76 70 08 of kijk alvast op www.obsdemient.nl

   

  Obs De Mient
  De Meet 1
  1733 AZ Nieuwe Niedorp
  0226 - 76 70 08

  Directeur: Peter Smit

  Algemeen: info@obsdemient.nl  

 •  

  De Kei

       

   

   

  "Ons talent dat ben jij!"
  De Kei is de openbare basisschool in Hippolytushoef. Wij bieden onderwijs aan kinderen uit Hippolytushoef en omgeving. Wij leveren met ons onderwijs een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van vier jaar tot het einde van de basisschool.

   

   

  Waar staat De Kei voor?
  Wij gaan uit van de grondgedachte dat ieder kind over talenten beschikt die het waard zijn ontdekt en ontwikkeld te worden. Wij hanteren de volgende waarden om dit doel te bereiken: ondernemend, onderzoekend, sociaal en zelfstandig.

   

   

   

   

  Wat doet De Kei?
  Iedere leerling die na 8 jaar onze school verlaat heeft ontdekt waar hij of zij een kei in is of wil zijn. Hij kent zijn talenten, is ondernemend, heeft een onderzoekende houding en is initiatiefrijk om die verder te ontdekken. Dat doen we door:

  • De methoden PBS en Rots & Water in te zetten om een prettig en veilig pedagogisch klimaat te creëren die veilig en respectvol is.
  • Gebruik te maken van onderzoekend en ontwerpend leren. Moderne technologieën en de vaardigheden van de 21e eeuw te integreren in ons onderwijs.
  • Te zorgen voor een sfeer die resultaatgericht, enthousiast en sociaal is.
  • De leerlingen eigenaarschap te geven over hun leerproces.

   

  We hanteren als uitgangspunten:

  • Dat we als school midden in de samenleving staan en het onderwijs samen met de ouders vormgeven.
  • Dat we als professionals openstaan voor nieuwe ideeën en kennis hebben van leerlijnen en leerprocessen.
  • Dat we in ons handelen geduldig en begripvol zijn en een duidelijke, veilige structuur bieden.

  Ik ben welkom
  Wij willen dat uw kind zich hier goed voelt. Want de kinderen op onze school leren veel.
  Ontdekken wat ze interessant vinden, waar ze goed in zijn. En waar ze in geloven.
  Wij zijn een openbare school. Je mag bij ons jezelf zijn en zeggen wat je vindt, wat je gelooft.
  Dat mag elk kind en elke leerkracht, want daardoor leren we van elkaar.
  We komen erachter dat we veel op elkaar lijken, maar soms ook verschillen.
  We leren om samen te werken en om respect voor elkaar te hebben.
  Onze school staat midden in de samenleving. En gaat uit van de normen en waarden ván die samenleving.
  Zo krijgt ieder kind bij ons de kans om zich te ontwikkelen. Om kansen te grijpen en om een gelukkig kind te zijn.

  Wij willen op onze school dat elk kind weet: ik ben welkom.

   

   

  Meer weten?

  Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken om de school te bezoeken? Dan kunt u bellen naar 0227 - 59 19 37 en vragen naar directeur Rogier van Dijk of kijk alvast op www.obsdekei.nl

   

  Obs De Kei

  Elft 53

  1777 AC Hippolytushoef

  0227 – 59 19 37

   

  Directeur: Rogier van Dijk

  E-mail: r.vandijk@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@obsdekei.nl

   

  Locatieleider: Andriena Klaver

  E-mail: a.klaver@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@obsdekei.nl


 •  

  De Brug

   

   

   
  De Brug is een openbare basisschool, in principe laten wij alle leerlingen toe. Wij staan open voor iedereen die zich denkt thuis te voelen op onze school. De identiteit uit zich door de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een sfeer van respect voor ieders opvattingen, leefwijze, mogelijkheden en onmogelijkheden.

   

   

   

   

  Hoe werken wij


  We gaan er vanuit dat kinderen verschillen in aanleg, belangstelling en wijze van leren. Dit vraagt onderwijs op maat. Wij zien het als onze taak ervoor te zorgen dat kinderen plezier beleven aan leren en tegelijkertijd streven we -voor ieder kind - een optimaal resultaat van ons onderwijs na. We willen dit bereiken door onderwijs op maat te bieden en daarbij de kracht van interactief leren te gebruiken.

  Wij streven ernaar om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op leven en werken in de 21ste eeuw; een tijd vol nieuwe en snel veranderende uitdagingen!
  Kinderen die opgroeien in deze tijd hebben naast belangrijke basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen ook vaardigheden nodig als kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid (21e eeuwse vaardigheden).


  U ziet dit in de school terug door:

  • De werkwijze Leskracht in groep 1 t/m 8:
   Ontdekkend leren, samenwerken, presenteren zijn vaardigheden die wij erg belangrijk vinden binnen ons onderwijs. Vanaf het schooljaar 2015-2016 werken wij met "Leskracht". Leskracht onderscheidt zich van alle andere manieren van leren doordat de kinderen zelf op onderzoek moeten gaan. Zij geven aan wat ze over een onderwerp willen leren. Ze moeten een mindmap maken, een onderzoeksvraag stellen, uit allerlei bronnen putten en bedenken hoe ze het aan de rest van de groep gaan presenteren. Ze leren samenwerkingsvaardigheden en feedback geven en ontvangen.
  • Kinderen die op allerlei manieren, al dan niet groepsdoorbrekend met elkaar samenwerken:
   - o.a. met het Tutorlezen waarbij groep 1 t-m 8 twee ochtenden in de week in twee of drietallen gezamenlijk lezen;
   - tijdens de creatieve middagen.

  Er is een intensieve samenwerking tussen ons, Peuterspeelzaal Pippeloentje en voor- en naschoolse opvang Het Buitenhuis. De samenwerking is erop gericht dat we handelen vanuit een gezamenlijke pedagogische aanpak.

   

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0224 – 56 17 90 of kijk alvast op www.obsdebrug.net

   

  Obs De Brug

  Maarten Breetstraat 1b

  1752 AG Sint Maartensbrug

  0224 – 56 17 90

   

  Directeur: Judith Bakker

  E-mail: j.bakker@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: debrugobs@hetnet.nl


 •  

  De Sluis

   

  Over de school
  Basisschool De Sluis was de eerste school van de polder Anna Paulowna en heette oorspronkelijk dan ook: “School 1”. Sinds augustus 2010 zit de school in een multifunctionele accommodatie. Ook kinderopvang Kappio is onder hetzelfde dak gevestigd. Omdat het leerlingaantal van PCBS De Regenboog - de andere basisschool in het gebouw - in de afgelopen jaren zodanig terugliep dat bestaansrecht van de school in het gedrang kwam, zijn wij met ingang van 1 augustus 2016 gefuseerd. Daardoor is De Sluis nu een (informele) samenwerkingsschool. Het team bestaat uit een mix van medewerkers die werkzaam waren op beide scholen. Met ingang van augustus 2017 is ook OBS De Meerpaal in het gebouw gehuisvest. Wij werken samen toe naar een Integraal Kindcentrum (IKC).

   

  Onze missie en visie op onderwijs
  De Sluis is een Vreedzame School waar leerlingen leren om rekening met elkaar te houden en respectvol om te gaan met verschillen. Het team draagt dit door voorbeeldgedrag over op de kinderen.
  Wij staan voor goed onderwijs: wij weten wat de kinderen nodig hebben en sluiten aan bij de behoeften en kwaliteiten van ieder kind. Op deze wijze werken wij aan ons doel om de kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst en op hun rol in en deelname aan de maatschappij.

   

        

   

  Er zijn vijf belangrijke pijlers van waaruit wij werken:

   

  1. Verbonden en veiligheid

  Het bieden van een warm en positief pedagogische klimaat staat bij ons hoog in het vaandel: je kunt altijd bij de leerkracht terecht, er wordt naar je geluisterd en je wordt gewaardeerd om wie je bent. 

   

  2. Meer dan Kennis alleen

  De huidige maatschappij, waarin ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vraagt bepaalde vaardigheden van kinderen. Het aanbod op onze school is niet alleen gericht op het overbrengen van kennis. Er is aandacht voor het aanleren van verantwoordelijkheid, het vergroten van zelfstandigheid, het vormen van een eigen mening, ondernemingszin en een onderzoekende houding. Wij geven onze leerlingen, naast de schoolse basiskennis, deze belangrijke vaardigheden van de 21ste eeuw mee.

   

  3. Breinfijn leren

  Breinfijn leren houdt rekening met de manier waarop hersenen met informatie omgaan. Door het aanbieden van diverse activerende werkvormen zijn kinderen meer betrokken bij de les. Ze worden uitgedaagd en geprikkeld. Dit versterkt de onderlinge verbindingen in de hersenen, waardoor kinderen actiever werken en informatie goed wordt vastgehouden.

   

  4. Ouderbetrokkenheid

  Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van hun kind. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs, waarbij ouders en school samen optrekken, is van essentieel belang. Dit heeft verschillende gezichten: zorgen dat ouders/leerkrachten op de hoogte blijven, met elkaar over individuele leerlingen praten en als ouder zowel op school als thuis meehelpen. Op deze manier bieden wij met elkaar de best passende ontwikkelingskansen voor ieder kind.

   

  5. Omgaan met levensbeschouwing

  Een samenwerkingsschool is een school waarin voorstanders van openbaar en christelijk onderwijs zich thuis voelen. Wij geven al onze leerlingen kennis mee over de grote wereldgodsdiensten, echter zonder te overtuigen. Diverse geestelijke stromingen en levensovertuigingen komen aan de orde. Hierbij is het uitgangspunt om respectvol om te gaan met ieders waarden.

   

    

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak met directeur Michiel Drijver voor een informatief gesprek en een rondleiding door de nieuwe school via 0223 - 54 09 03 of kijk alvast op www.obs-desluis.nl

   

  Obs De Sluis

  De verwachting 2

  1761 VM Anna Paulowna

  0223 - 54 09 03

   

  Directeur: Michiel Drijver

  E-mail: m.drijver@stichtingsuplus.nl

  Algemeen: info@obsdesluisap.nl


 •  

  Frankendael

   

   

   

  Obs Frankendael is een openbare basisschool met ongeveer 150 leerlingen verdeeld over zes groepen. Het schoolteam telt dertien vaste medewerkers, bijgestaan door een conciërge en een administratieve kracht. Op onze school staan drie pedagogische principes voorop:

  • competentie: geloof en plezier hebben in je eigen kunnen,
  • sociale relatie: het gevoel dat mensen je waarderen en met je willen omgaan,
  • autonomie: het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je hierbij hoeven te helpen.

   

    

   

  Ieder kind zijn eigen weg

  Ieder kind is een individu dat zich langs een eigen weg ontwikkelt, met een eigen achtergrond, leefwereld, gevoelsleven en eigenschappen. Binnen de veilige grenzen van de school willen de leerkrachten van obs Frankendael de kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor anderen, voor hun werk en voor hun omgeving.

  De maatschappij vraagt veel van ons, dus ook van de kinderen. Veranderingen gaan heel snel. Op onze school willen we kinderen daarmee flexibel en kritisch leren omgaan. Wij vinden ook dat zij daarbij begeleiding en stimulering nodig hebben. Zij moeten vaardigheden leren die hen in staat stellen om hun talenten te ontwikkelen. Ook leren zij op een goede manier om te gaan met hun beperkingen.

  Een mens is niet alleen. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan en samenwerken met anderen. Ook dat willen wij met ons onderwijs bereiken en wij houden daarbij zo veel mogelijk rekening met de leefwereld van de kinderen.

   

  Dynamisch onderwijs

  De verwerving en toepassing van kennis is voor obs Frankendael een zeer belangrijk doel.

  Naast het aanbieden van elementaire vaardigheden als lezen, spellen, schrijven en rekenen, streven wij ernaar de kinderen de uitdagingen en de problemen van het dagelijks leven te leren begrijpen. Obs Frankendael wil ook bijdragen aan het ontwikkelen van een evenwichtig gevoelsleven, door de kinderen te leren hun gevoelens en gedachten te verwoorden en zich te verplaatsen in de gevoelswereld van anderen.

  Ieder kind is creatief. Er is alleen sprake van verschil in aanleg. Aan ons de taak om de kinderen uit te dagen zo veel mogelijk hun creatieve vermogens te ontwikkelen. Ook veel beweging is belangrijk, tijdens het buitenspelen en tijdens de lessen bewegingsonderwijs.

   

  Kwaliteit van deze tijd

  Ons team probeert zo goed mogelijk in te spelen op de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatica en techniek. In alle groepen vindt u computers die wij gebruiken bij het oefenen met taal, rekenen, enzovoort.

  Kwaliteit en effectiviteit zijn sleutelwoorden in ons dagelijks werk. Wij werken daarom met de nieuwste methoden en blijven ons hierop bezinnen. In alles blijft onze taak steeds: enthousiast maken, stimuleren en begeleiden.

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak met directeur Renee Zwaan voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0224 - 58 16 70 of kijk alvast op www.obsfrankendael.nl

   

  Obs Frankendael

  Van Brederodestraat 2a

  1759 VJ Callantsoog

  0224 - 58 16 70

   

  Directeur: Renee Zwaan

  E-mail: r.zwaan@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: obsfrankendael@stichtingsurplus.nl


 •  

  Julianaschool

   

   

  De Julianaschool is een openbare basisschool. De school heeft twee locaties: in de wijk Groeneweg aan de Iepenlaan en in het centrum aan de Julianalaan. Op beide locaties verzorgt de school volledig onderwijs, dus de kinderen hebben les op locatie. Op de Julianaschool wordt ontwikkelingsgericht onderwijs gegeven. Daarbij staan begrippen centraal als: zone van de naaste ontwikkeling – waarbij de leerkracht het kind helpt zichzelf te ontwikkelen – betekenisvol en betrokkenheid. Als kinderen bezig zijn met betekenisvolle activiteiten, leren ze gemakkelijker dan wanneer ze voor hun gevoel iets krijgen opgedrongen. Dit zorgt bovendien voor meer betrokkenheid bij het onderwijsproces. Verder is er aandacht voor zaken als actief zijn en initiatieven nemen, samenwerken en samenspelen, zelfsturen en reflectie, redeneren en probleem oplossen en verantwoording nemen. Bij dit alles is de leerkracht de spin in het web. Hij zorgt voor het evenwicht tussen betekenis voor de leerling en de doelen die de school wil halen.

   

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over de Julianaschool? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek met directeur Roel de Vries, telefoon 0224 - 21 27 88. Verder vindt u meer informatie over de school op de website van de Julianaschool: www.obsjulianaschool.nl

   

  Julianaschool

  Julianalaan 2

  1741 CL Schagen

  0224 - 21 27 88

   

  Directeur: Roel de Vries

  E-mail: r.de.vries@stichtingsurplus.nl

  Algemeen:info@obsjulianaschool.nl


 •  

  De Keerkring

   

  De Keerkring is een openbare basisschool gebaseerd op het Jenaplanmodel. Op initiatief van een groep ouders startte de school in 1972 met deze nieuwe vorm van onderwijs. Een ouder bedacht de naam de Keerkring, met het beeld dat deze school een keerpunt zou zijn in de positie van het kind, zijn opvoeding en zijn onderwijs en dat de kring op school een belangrijke plaats inneemt. Bovendien is de Keerkring geografisch een gedeelte op aarde dat nooit van licht verstoken blijft. Verder drukt het woord flexibiliteit uit, waarbij de blik zowel naar binnen als naar buiten is gericht.

   

  De inrichting van het hoofdgebouw is gebaseerd op de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. De groepsruimtes (schoolwoonkamers) hebben een huiselijke sfeer. In vrijwel alle groepen zijn ruime werkplekken, een entresol (verhoging in de groep), een keukentje en een erker. Vanuit de meeste schoolwoonkamers kunnen de kinderen naar hun eigen schooltuin. De schoolwoonkamers zijn gegroepeerd rondom een gemeenschappelijke ruimte, ‘het plein’, hieraan liggen ook een kinderkeuken, een documentatiecentrum/mediatheek en een ‘theatertje’. Voor de jongste kinderen is er een ruime speelzaal.

   

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over de Keerkring? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school met directeur Hans Dingerdis,

  telefoon 0224 - 21 28 54. Verder vindt u meer informatie over de school op de website van de De Keerkring: www.keerkring-schagen.nl

   

  De Keerkring

  Kastanjestraat 1

  1741 WK Schagen

  0224 - 21 28 54

   

  Directeur: Hans Dingerdis

  E-mail: h.dingerdis@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@keerkring-schagen.nl


 • 1 2 3
  Laatste