Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Alle scholen op 'n rij

Plattegrond scholen

 

Zoek
 • of selecteer een gemeente
 •  

  De Brug

   

   

   
  De Brug is een openbare basisschool, in principe laten wij alle leerlingen toe. Wij staan open voor iedereen die zich denkt thuis te voelen op onze school. De identiteit uit zich door de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een sfeer van respect voor ieders opvattingen, leefwijze, mogelijkheden en onmogelijkheden.

   

   

   

   

  Hoe werken wij


  We gaan er vanuit dat kinderen verschillen in aanleg, belangstelling en wijze van leren. Dit vraagt onderwijs op maat. Wij zien het als onze taak ervoor te zorgen dat kinderen plezier beleven aan leren en tegelijkertijd streven we -voor ieder kind - een optimaal resultaat van ons onderwijs na. We willen dit bereiken door onderwijs op maat te bieden en daarbij de kracht van interactief leren te gebruiken.

  Wij streven ernaar om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op leven en werken in de 21ste eeuw; een tijd vol nieuwe en snel veranderende uitdagingen!
  Kinderen die opgroeien in deze tijd hebben naast belangrijke basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen ook vaardigheden nodig als kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid (21e eeuwse vaardigheden).


  U ziet dit in de school terug door:

  • De werkwijze Leskracht in groep 1 t/m 8:
   Ontdekkend leren, samenwerken, presenteren zijn vaardigheden die wij erg belangrijk vinden binnen ons onderwijs. Vanaf het schooljaar 2015-2016 werken wij met "Leskracht". Leskracht onderscheidt zich van alle andere manieren van leren doordat de kinderen zelf op onderzoek moeten gaan. Zij geven aan wat ze over een onderwerp willen leren. Ze moeten een mindmap maken, een onderzoeksvraag stellen, uit allerlei bronnen putten en bedenken hoe ze het aan de rest van de groep gaan presenteren. Ze leren samenwerkingsvaardigheden en feedback geven en ontvangen.
  • Kinderen die op allerlei manieren, al dan niet groepsdoorbrekend met elkaar samenwerken:
   - o.a. met het Tutorlezen waarbij groep 1 t-m 8 twee ochtenden in de week in twee of drietallen gezamenlijk lezen;
   - tijdens de creatieve middagen.

  Er is een intensieve samenwerking tussen ons, Peuterspeelzaal Pippeloentje en voor- en naschoolse opvang Het Buitenhuis. De samenwerking is erop gericht dat we handelen vanuit een gezamenlijke pedagogische aanpak.

   

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0224 – 56 17 90 of kijk alvast op www.obsdebrug.nl

   

  Obs De Brug

  Maarten Breetstraat 1b

  1752 AG Sint Maartensbrug

  0224 – 56 17 90

   

  Directeur: Judith Bakker

  E-mail: j.bakker@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: debrugobs@hetnet.nl


 •  

  De Wielewaal

   

   

  Een kind speelt, werkt en leert het beste in een veilige, uitdagende leeromgeving. De Wielewaal probeert zo’n omgeving te bieden. Voor veel kinderen zijn rust en structuur belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Daarom kiest het team voor duidelijke regels en stellen zij heldere grenzen, zonder daarbij een vriendelijke, prettige omgang met elkaar uit het oog te verliezen. In zijn onderwijs gaat de Wielewaal uit van verschillen tussen kinderen, binnen de grenzen van de mogelijkheden van de school. Voor elk kind wordt gestreefd naar een ononderbroken ontwikkelingsproces. Cognitieve, sociale, motorische en culturele vaardigheden zijn alle belangrijk en krijgen in het onderwijs een plek.

   

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over De Wielewaal? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek met Monique van Klaveren via 0224 - 21 20 83. Verder vindt u meer informatie over de school op de website van De Wielewaal: www.bsdewielewaal.nl

   

  De Wielewaal

  Merelstraat 46

  1742 JM  Schagen

  0224 - 21 20 83

   

  Directeur: Monique van Klaveren

  E-mail: m.vanklaveren@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@bsdewielewaal.nl

   


 •  

  De Meertuin

   

   

  Samenwerkingsschool De Meertuin is de enige school in Slootdorp en is op 1-8-2014 ontstaan uit een fusie van ABBS De Regenboog en PCB De Zaaier. Formeel zijn wij een algemeen bijzondere basisschool. Wij vallen onder een apart bestuur, nl. de Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland. Het bestuur wordt gevormd door bestuurders van Surplus (José Vosbergen) én van Kopwerk (John Deckers). In de praktijk doen wij mee in het geheel van Surplus.

   
  Op een samenwerkingsschool werken kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden samen aan opvoeding en onderwijs vanuit een open cultuur waarin alle ruimte is voor de verschillende levensopvattingen. 

   

  Wat willen wij zijn?

  • Een school voor ieder kind dat in Slootdorp en de wijde omgeving woont.
  • Een school waar ieder kind de mogelijkheden aangeboden krijgt om zicht optimaal te ontwikkelen.
  • Een school waar de kinderen van en met elkaar kunnen leren.
  • Een school waar aan kinderen en leerkrachten hoge eisen worden gesteld.
  • Een school waar kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen.

  Meer weten?

  Maak een afspraak voor een gesprek en een rondleiding door de school met de directeur Eveline van Mameren (0227 - 58 17 53) of kijk alvast op www.demeertuin.nl

   

  ABBS De Meertuin

  Langeweg 89 - 91

  1774 AK Slootdorp

  0227 – 58 17 53

   

  Directeur: Eveline van Mameren 

  E-mail: e.van.mameren@stichtingsurplus.nl

  Locatieleider: Robbert Smits

  E-mail: r.smits@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: school@demeertuin.nl


 •  

  Op Avontuur

   

   

   

  Basisschool Op Avontuur is een fusie van de voormalige obs De Schakel uit Barsingerhorn met obs De Dubbele Punt uit Kolhorn.

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding door de school via 0224 - 53 12 36 of kijk alvast op www.basisschool-op-avontuur.nl 

   

  Obs Op Avontuur

  Sportstraat 3

  1767 CD Kolhorn

  0224 - 53 12 36

   

  Directeur: Claudia Wilmink

  E-mail: c.wilmink@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@basisschoolopavontuur.nl


 •  

  De Snip

   

   

   
  Openbare basisschool de Snip is een echte dorpsschool met karakteristieke voorgevel. Het staat aan de mooie Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp.
  Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en ook hun ouders zich prettig voelen bij ons op school. Spelen en leren nemen een belangrijke plaats in en de kinderen gaan graag naar school.
   
  Op de Snip laten wij ons inspireren door kenmerken van adaptief onderwijs, dat uitgaat van verschillen tussen kinderen. Hierbij staan drie basisbehoeften centraal:
  ·         Ervaren van competentie (zelfvertrouwen)
  ·         Ervaren van autonomie : zelfstandigheid en zelfverantwoording
  ·         Hebben van een goede relatie: jezelf veilig en aanvaard voelen.
   
  Met een visie op de toekomst brengen de leerkrachten de kinderen vaardigheden bij die ze later in de werkende samenleving ook goed kunnen gebruiken.
   
  De Snip is kleinschalig. De kinderen kennen elkaar bij naam, spelen met elkaar op het schoolplein en het grote grasveld naast de school. Ook doen ze activiteiten waarbij jonge en oudere leerlingen met elkaar samenwerken. Daarnaast leren de kinderen (door het zelfstandig werken met dag/weektaken) plannen, zelfinitiatief nemen en verantwoordelijk te zijn voor eigen werk.
   
  Wij geven extra aandacht aan kinderen die dat nodig hebben. Waar het kan gaan we uit van de mogelijkheden van iedere leerling afzonderlijk.
   
  Ons Sniptheater is uniek. Twee keer per jaar treedt iedere klas op voor hun ouders en andere groepen. Het is mooi om te zien hoe het zelfvertrouwen van de kinderen op het toneel groeit.
   
  De Snip biedt de mogelijkheid tot overblijven. Dit wordt georganiseerd door een team van vaste gecertificeerde overblijfouders. Na het eten van de lunch, in onze gezellige overblijfruimte, is er altijd genoeg tijd om onder toezicht binnen of buiten te spelen.
   
  We hebben een eigen gymzaal in het gebouw waar we de hele week gebruik van kunnen maken. Aan de overkant van de weg ligt een groot sportcomplex. Bij ons wordt veel gesport!
   
  Naast de school is een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal waarmee we gezamenlijke activiteiten organiseren. Per december 2013 zal er naast de school ook een naschoolse opvang zijn.
   
  Meer weten?
  Maak een afspraak met directeur Wim Schölzel voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding door de school via 0226 – 41 14 88 of kijk alvast op www.snipsite.nl
   
  Obs De Snip
  Dorpsstraat 146
  1733 AR Nieuwe Niedorp
  0226 – 41 14 88
   
  Directeur: Wim Schölzel

 •  

  De Mient

   

   

   

  De Mient is een openbare school met een duidelijk pedagogisch klimaat, waarbinnen kinderen, ouders en leerkrachten zich kwetsbaar en eerlijk kunnen opstellen. De gedragsverwachtingen worden samen met de kinderen gemaakt en zijn positief geformuleerd. Hiermee creëren we een veilige school waarin door projecten en festiviteiten de verbondenheid en saamhorigheid wordt onderhouden.

  We vinden het belangrijk dat kinderen door de jaren heen steeds zelfredzamer en zelfstandiger worden, ze verantwoordelijkheid gaan nemen voor zichzelf, de andere mensen op school en hun omgeving. Bij dit alles worden ze begeleid en ondersteund door de leerkrachten én door hun ouders, via goede wederzijdse communicatie.


  We zijn een school waar een vast dagritme zorgt voor structuur en duidelijkheid, waar in een verzorgde, uitdagende omgeving een gevarieerd didactisch aanbod wordt gegeven. De ontwikkeling en onderwijsbehoeftes van de kinderen staan centraal in de verschillende leerlijnen die in één groep (kunnen) worden aangeboden. We houden niet alleen rekening met het niveau van ieder kind, maar ook met de verschillende intelligenties, die een mens kent. Ook bieden we ruimte voor het onderzoekend en ontdekkend leren om de snel veranderende maatschappij (b.v het gebruik van social media en allerlei beroepen die nu nog niet eens bestaan) het hoofd te kunnen bieden. Dit alles wordt kort en bondig, maar nauwkeurig geregistreerd.


  Bij ons staan de kinderen en hun ouders op de eerste plaats: we zijn er tenslotte samen voor een optimale begeleiding van de kinderen. We doen ook graag een beroep op de talenten van ouders als een thema zich daarvoor leent . Daarnaast willen we samenwerken met instellingen als GGZ, GGD en Parlan, maar ook met de logopedie en fysiotherapie. Voor het rijke aanbod hebben we contact met culturele instellingen en met bedrijven. We willen een school zijn, waarmee bedrijven uit de buurt graag contact blijven houden.


  We streven ernaar dat kinderen aan het einde van hun basisschoolperiode zichzelf durven te zijn, omdat ze zich niet alleen bewust zijn van hun talenten, maar ook van hun grenzen, met andere woorden dat ze een goed zelfbeeld hebben. Dat ze niet alleen goed kunnen samenwerken, maar ook zelfstandig een taak kunnen volbrengen. Dat ze beschikken over parate kennis, maar ook weten waar ze betrouwbare kennis kunnen halen, waarbij ze mediawijs te werk gaan. Dat ze nieuwsgierig en onderzoekend zijn en oplossingsgericht kunnen denken. Dat ze niet alleen goed voor zichzelf zorgen, maar ook voor de ander en de wereld om hen heen.
   

  Meer weten?
  Maak een afspraak met directeur Peter Smit voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0226- 76 70 08 of kijk alvast op www.obsdemient.nl

   

  Obs De Mient
  De Meet 1
  1733 AZ Nieuwe Niedorp
  0226 - 76 70 08

  Directeur: Peter Smit

  Algemeen: info@obsdemient.nl  

 •  

  De Kei

       

   

   

  "Ons talent dat ben jij!"
  De Kei is de openbare basisschool in Hippolytushoef. Wij bieden onderwijs aan kinderen uit Hippolytushoef en omgeving. Wij leveren met ons onderwijs een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van vier jaar tot het einde van de basisschool.

   

   

  Waar staat De Kei voor?
  Wij gaan uit van de grondgedachte dat ieder kind over talenten beschikt die het waard zijn ontdekt en ontwikkeld te worden. Wij hanteren de volgende waarden om dit doel te bereiken: ondernemend, onderzoekend, sociaal en zelfstandig.

   

   

   

   

  Wat doet De Kei?
  Iedere leerling die na 8 jaar onze school verlaat heeft ontdekt waar hij of zij een kei in is of wil zijn. Hij kent zijn talenten, is ondernemend, heeft een onderzoekende houding en is initiatiefrijk om die verder te ontdekken. Dat doen we door:

  • De methoden PBS en Rots & Water in te zetten om een prettig en veilig pedagogisch klimaat te creëren die veilig en respectvol is.
  • Gebruik te maken van onderzoekend en ontwerpend leren. Moderne technologieën en de vaardigheden van de 21e eeuw te integreren in ons onderwijs.
  • Te zorgen voor een sfeer die resultaatgericht, enthousiast en sociaal is.
  • De leerlingen eigenaarschap te geven over hun leerproces.

   

  We hanteren als uitgangspunten:

  • Dat we als school midden in de samenleving staan en het onderwijs samen met de ouders vormgeven.
  • Dat we als professionals openstaan voor nieuwe ideeën en kennis hebben van leerlijnen en leerprocessen.
  • Dat we in ons handelen geduldig en begripvol zijn en een duidelijke, veilige structuur bieden.

  Ik ben welkom
  Wij willen dat uw kind zich hier goed voelt. Want de kinderen op onze school leren veel.
  Ontdekken wat ze interessant vinden, waar ze goed in zijn. En waar ze in geloven.
  Wij zijn een openbare school. Je mag bij ons jezelf zijn en zeggen wat je vindt, wat je gelooft.
  Dat mag elk kind en elke leerkracht, want daardoor leren we van elkaar.
  We komen erachter dat we veel op elkaar lijken, maar soms ook verschillen.
  We leren om samen te werken en om respect voor elkaar te hebben.
  Onze school staat midden in de samenleving. En gaat uit van de normen en waarden ván die samenleving.
  Zo krijgt ieder kind bij ons de kans om zich te ontwikkelen. Om kansen te grijpen en om een gelukkig kind te zijn.

  Wij willen op onze school dat elk kind weet: ik ben welkom.

   

   

  Meer weten?

  Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken om de school te bezoeken? Dan kunt u bellen naar 0227 - 59 19 37 en vragen naar directeur Rogier van Dijk of kijk alvast op www.obsdekei.nl

   

  Obs De Kei

  Elft 53

  1777 AC Hippolytushoef

  0227 – 59 19 37

   

  Directeur: Rogier van Dijk

  E-mail: r.vandijk@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@obsdekei.nl

   

  Locatieleider: Andriena Klaver

  E-mail: a.klaver@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@obsdekei.nl


 •  

  't Span

                                   

   

  Per 1 augustus 2013 zijn obs Om de Oost en obs Oosterlander gefuseerd. De naam van de nieuwe school is obs 't Span.

   

  Aan de oostkant van het glooiend groene Wieringen, voormalig eiland in de Zuiderzee, grenzend aan de Waddenzee, het grootste natuurgebied van West-Europa, ligt Den Oever. In het midden van dit dorpje, dat zijn bestaan dankt aan de visserij en waar velen nog steeds hun bestaan vinden in de visvangst, ligt openbare basisschool 't Span. De school (toen nog bekend als Om de Oost), die in 1933 voor het eerst z’n deuren opende, veranderde met het gestaag toenemen van het aantal leerlingen in de loop der jaren van een gebouw met drie lokalen en een directeurswoning, naar een gebouw met acht lokalen. De directeurswoning moest daarvoor plaatsmaken.

    

   

  Eerste schreden

  Op 't Span zetten jongen mensen uit Den Oever hun eerste schreden op het soms lastige pad naar volwassenwording; hier leren ze omgaan met verschillen tussen mensen op het gebied van levensovertuiging, cultuur en huidskleur. 't Span biedt een sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en geborgen voelen.

   

  Ervaren team

  Het onderwijsteam wordt gevormd door negen leerkrachten, deels in deeltijd, deels fulltime. De schoolleiding bestaat uit Petra Bakker. Met z'n allen staan zij voor vele jaren onderwijservaring. Het team wordt verder aangevuld met een administratief medewerkster en een schoolassistent onderhoud.

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak met de directeur Petra Bakker voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0227 – 51 17 87 of kijk alvast op www.obs-t-span.nl

   

  Obs 't Span

  Robbenoordstraat 11

  1779 BJ Den Oever

  0227 – 51 17 87

   

  Directeur: Petra Bakker 

  E-mail: p.bakker@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@obs-t-span.nl


 •  

  De Peppel

   

   

  De Peppel is de openbare basisschool van Middenmeer met ongeveer 110 leerlingen. Sinds 2009 zijn wij gevestigd in een kleurrijk, nieuw gebouw: de brede school in Middenmeer.
   
  Kenmerken van het onderwijs
  Ons motto: “Iedereen is welkom” vertelt precies waar wij op De Peppel in geloven. Ons team gaat daarbij iedere dag de uitdaging aan om bij ieder kind zijn unieke meerwaarde te ontdekken en te stimuleren. Dat doen we in een prettige, veilige omgeving waarin iedereen Aan het eind van de rit zijn is uw kind klaar om verantwoordelijkheid te nemen en is hij of zij in staat om zijn of haar eigen keuzes te maken en te motiveren. Klaar voor het voortgezet onderwijs.
   
  Breinfijn onderwijs
  Het onderwijs op De Peppel is erop gericht om leerlingen op een actieve manier bezig te laten zijn met leren. De kinderen worden gestimuleerd om actief mee te denken. Door het inzetten van verschillende coöperatieve werkvormen zijn de kinderen meer betrokken en gemotiveerd om te leren. De leerkrachten op De Peppel zijn geschoold in Breinfijn onderwijs. Dat wil zeggen dat wij tijdens het lesgeven rekening houden met hoe het brein informatie verwerkt en hoe het brein deze informatie het langst mogelijk vast kan houden.
   
  Alles bij elkaar
  In het gebouw vindt u ook peuterspeelzaal Pippeloentje en de voor- en naschoolse opvang van Elan. Ook de Openbare Bibliotheek is op vaste tijden open en deze wordt regelmatig met leerlingen tijdens de les bezocht. De tussenschoolse opvang is kosteloos. Alles op één adres; voor ouders wel zo praktisch!
   
  Onderwijs maak je samen
  U kent uw eigen kinderen als geen ander. Van die kennis maken wij graag gebruik. Anderzijds doen wij ons best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind(eren) en de gang van zaken in de klas en op school. In de communicatie met ouders is openheid voor ons de basis, want goed onderwijs maak je samen!
   
  Sfeer proeven!
  We nodigen u uit om onze school zelf te ontdekken. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school. Dat kan op onze open dagen, maar ook op andere schooldagen. We vinden het fijn als u ons dat van te voren laat weten, maar gewoon even binnenlopen kan ook. Tot ziens op Obs De Peppel!
   
  Meer weten?
  Maak een afspraak met directeur Marie José Tinebra voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0227 – 50 19 89. Of kijk alvast op www.obsdepeppel.com
   
  Obs De Peppel
  Pienterpad 1
  1775 AX Middenmeer
  0227 – 50 19 89
   
  Directeur: Marie José Tinebra 
  Locatieleider: Kees Overmeijer

 •  

  Frankendael

   

   

   

  Obs Frankendael is een openbare basisschool met ongeveer 150 leerlingen verdeeld over zes groepen. Het schoolteam telt dertien vaste medewerkers, bijgestaan door een conciërge en een administratieve kracht. Op onze school staan drie pedagogische principes voorop:

  • competentie: geloof en plezier hebben in je eigen kunnen,
  • sociale relatie: het gevoel dat mensen je waarderen en met je willen omgaan,
  • autonomie: het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je hierbij hoeven te helpen.

   

    

   

  Ieder kind zijn eigen weg

  Ieder kind is een individu dat zich langs een eigen weg ontwikkelt, met een eigen achtergrond, leefwereld, gevoelsleven en eigenschappen. Binnen de veilige grenzen van de school willen de leerkrachten van obs Frankendael de kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor anderen, voor hun werk en voor hun omgeving.

  De maatschappij vraagt veel van ons, dus ook van de kinderen. Veranderingen gaan heel snel. Op onze school willen we kinderen daarmee flexibel en kritisch leren omgaan. Wij vinden ook dat zij daarbij begeleiding en stimulering nodig hebben. Zij moeten vaardigheden leren die hen in staat stellen om hun talenten te ontwikkelen. Ook leren zij op een goede manier om te gaan met hun beperkingen.

  Een mens is niet alleen. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan en samenwerken met anderen. Ook dat willen wij met ons onderwijs bereiken en wij houden daarbij zo veel mogelijk rekening met de leefwereld van de kinderen.

   

  Dynamisch onderwijs

  De verwerving en toepassing van kennis is voor obs Frankendael een zeer belangrijk doel.

  Naast het aanbieden van elementaire vaardigheden als lezen, spellen, schrijven en rekenen, streven wij ernaar de kinderen de uitdagingen en de problemen van het dagelijks leven te leren begrijpen. Obs Frankendael wil ook bijdragen aan het ontwikkelen van een evenwichtig gevoelsleven, door de kinderen te leren hun gevoelens en gedachten te verwoorden en zich te verplaatsen in de gevoelswereld van anderen.

  Ieder kind is creatief. Er is alleen sprake van verschil in aanleg. Aan ons de taak om de kinderen uit te dagen zo veel mogelijk hun creatieve vermogens te ontwikkelen. Ook veel beweging is belangrijk, tijdens het buitenspelen en tijdens de lessen bewegingsonderwijs.

   

  Kwaliteit van deze tijd

  Ons team probeert zo goed mogelijk in te spelen op de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatica en techniek. In alle groepen vindt u computers die wij gebruiken bij het oefenen met taal, rekenen, enzovoort.

  Kwaliteit en effectiviteit zijn sleutelwoorden in ons dagelijks werk. Wij werken daarom met de nieuwste methoden en blijven ons hierop bezinnen. In alles blijft onze taak steeds: enthousiast maken, stimuleren en begeleiden.

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak met directeur Renee Zwaan voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0224 - 58 16 70 of kijk alvast op www.obsfrankendael.nl

   

  Obs Frankendael

  Van Brederodestraat 2a

  1759 VJ Callantsoog

  0224 - 58 16 70

   

  Directeur: Renee Zwaan

  E-mail: r.zwaan@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: obsfrankendael@stichtingsurplus.nl


 • 1 2 3
  Laatste