Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Alle scholen op 'n rij

Plattegrond scholen

 

Zoek
 • of selecteer een gemeente
 •  

  De Zandhorst

   

   
  Op De Zandhorst willen wij het verschil maken in het leven van onze leerlingen.


  Ons uitgangspunt is dat iedereen talenten bezit. Elke leerling is anders en op zijn manier intelligent en getalenteerd. Op school spreken we over verschillende talenten. Zo kun je talentvol zijn op het gebied van beelden, rekenen, bewegen, filosoferen, taal, muziek, natuur en met samenwerken.


  Elke leerling is anders en dus maken wij verschil. De manier waarop een leerling ‘talentvol’ is, bepaalt zijn voorkeur voor bepaalde activiteiten. Door dit ‘talent’ tot bloei te brengen, leert hij méér en gemakkelijker. Door via zijn sterke ook zijn minder sterke kant aan te spreken ontwikkelt hij zich breder.

   

       


  We hebben zicht op onze talenten en diversiteit. En daardoor beseffen we juist hoeveel we elkaar nodig hebben. De saamhorigheid bij ons op school is groot. We geven onze leerlingen een veilige welkome plek om samen te werken aan hun talenten, om samen te leren, samen feest te vieren en samen te spelen.


  Ouders betrekken we graag en veel bij de inhoud van ons onderwijs vanuit hun talenten, beroepen en hobby’s.
  De verschillen tussen onze leerkrachten zien we als een kracht. Elk teamlid maakt een verschil. Enthousiast en flexibel lopen we voorop in onderwijsvernieuwing om leerlingen voor te bereiden op een toekomst die heel erg zal verschillen van ons leven nu.

   

  Dit allemaal is De Zandhorst… samen maken we het verschil!

   

            
     

  Meer weten?
  Maak een afspraak met directeur Gert- Jan Riemers voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school via 0223 – 52 14 62 of kijk alvast op www.obsdezandhorst.nl

   
  Obs De Zandhorst
  Pastoor Verhoeffpark 114
  1764 GS Breezand
  0223 – 52 14 62
   
  Directeur: Gert- Jan Riemers
  Locatieleider: Karin van der Tuin
   

 •  

  De Zilvermeeuw

   

   

   

   

   

  De Zilvermeeuw is een Jenaplanschool in Wieringerwerf en is gehuisvest in een gebouw dat medio 2019 gerenoveerd is. Omringd door prachtige schooltuinen, die mede door de kinderen onderhouden worden, ligt de school op een centrale plek in het dorp.

   

   

  Op de Zilvermeeuw komen kinderen samen om te spelen, werken, spreken en vieren. Onze school werkt met tweejarige stamgroepen. Elk kind ervaart wat het is om jongste, middelste of oudste te zijn. Dit is zowel goed voor de ontwikkeling op het sociaal-emotionele vlak als op het onderwijsinhoudelijke vlak, waar zij van en met elkaar leren.

   

  Meer weten?
  Maak een afspraak met directeur Jan Jaap Engel voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding door de school via 0227 – 60 00 32 of vul het contactformulier in op www.ojbszilvermeeuw.nl

  Meer informatie over Jenaplanonderwijs is ook te vinden op onze website of neem een kijkje op www.jenaplan.nl


  Tot ziens op de Zilvermeeuw!

   

   

  Obs De Zilvermeeuw

  Vogelzwin 23

  1771 JG Wieringerwerf

  0227 – 60 00 32

   

  Directeur: Jan Jaap Engel

  E-mail: j.engel@stichtingsurplus.nl

  Locatieleider: Bastienne Bijl

  E-mail: b.bijl@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: directie@ojbszilvermeeuw.nl


 •  

  't Zwanenest

   

   

   

        

   

  We zijn trots op onze school ‘t Zwanenest. Een echte dorpsschool, waar een ieder zich thuis kan voelen.
  Wij willen een school zijn waar in de eerste plaats kinderen, maar ook hun ouders zich prettig voelen. Waar leren en spelen een belangrijke plaats innemen en kinderen graag naar toe gaan.

  Ouders, kinderen en het team hechten grote waarde aan de kleinschaligheid van de school. Alle kinderen kennen elkaar bij naam, ze spelen met elkaar op het schoolplein en doen activiteiten waar oud en jong met elkaar samenwerken. Het is een plek waar kinderen, maar ook ouders, zich prettig voelen en graag naar toe gaan, waar leren en spelen hand in hand gaan.

  Het team bestaat uit enthousiaste en vakbekwame leerkrachten die de kinderen met de benodigde rust en structuur tot goede prestaties brengen op het gebied van lezen, taal en rekenen. Daarnaast is er veel aandacht voor expressievakken en worden kinderen duidelijk gestimuleerd in de ontwikkeling van hun zelfstandigheid.

  ‘t Zwanenest is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn, met ruimte voor uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Zo wordt een kind optimaal voorbereid op de maatschappij.

  Waar een kleine school groot in kan zijn!

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak met directeur Stef de Waard voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding door de school via 0224 – 57 16 26 of kijk alvast op www.obszwanenest.nl

   

  Obs ´t Zwanenest

  J. Blaauboerstraat 4

  1751 CJ Schagerbrug

  0224 – 57 16 26

   

  Directeur: Stef de Waard

  E-mail: s.dewaard@stichtingsurplus.nl

  Locatieleider: Debby van Kampen

  E-mail: d.vankampen@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@obszwanenest.nl


 •  

  De Zwerm

   

   

   

  In het hart van Sint Maarten, tussen de sportvelden en het Dorpshuis in, ligt de Zwerm. Onze school dankt haar naam aan de wijze van bouwen die doet denken aan een honingraat met bijen. Bijen staan bekend als bijzonder nuttige en ijverige beestjes die de kunst verstaan honing en zelfs koninginnengelei te produceren. Kortom, een prachtige metafoor voor onze school en zeer inspirerend voor het schoolwerkplan en ons logo, dat symboliseert wat wij nastreven: alle kinderen hand in hand rond de vorm van onze school, de honingraat. Dit symboliseert het sociale klimaat dat wij nastreven … en realiseren.

   

       

  Samen werken en samen leren

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak met directeur Marscha de Graaf voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding door de school via 0224 – 56 11 01 of kijk op onze website: www.bsdezwerm.nl

   

  Obs De Zwerm

  Dorpsstraat 9b

  1744 KJ Sint Maarten

  0224 – 56 11 01

   

  Directeur: Marscha de Graaf

  E-mail: m.degraaf@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: directie@bsdezwerm.nl


 •  

  De Sluis

   

  Over de school
  Basisschool De Sluis was de eerste school van de polder Anna Paulowna en heette oorspronkelijk dan ook: “School 1”. Sinds augustus 2010 zit de school in een multifunctionele accommodatie. Ook kinderopvang Kappio is onder hetzelfde dak gevestigd. Omdat het leerlingaantal van PCBS De Regenboog - de andere basisschool in het gebouw - in de afgelopen jaren zodanig terugliep dat bestaansrecht van de school in het gedrang kwam, zijn wij met ingang van 1 augustus 2016 gefuseerd. Daardoor is De Sluis nu een (informele) samenwerkingsschool. Het team bestaat uit een mix van medewerkers die werkzaam waren op beide scholen. Met ingang van augustus 2017 is ook OBS De Meerpaal in het gebouw gehuisvest. Wij werken samen toe naar een Integraal Kindcentrum (IKC).

   

  Onze missie en visie op onderwijs
  De Sluis is een Vreedzame School waar leerlingen leren om rekening met elkaar te houden en respectvol om te gaan met verschillen. Het team draagt dit door voorbeeldgedrag over op de kinderen.
  Wij staan voor goed onderwijs: wij weten wat de kinderen nodig hebben en sluiten aan bij de behoeften en kwaliteiten van ieder kind. Op deze wijze werken wij aan ons doel om de kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst en op hun rol in en deelname aan de maatschappij.

   

        

   

  Er zijn vijf belangrijke pijlers van waaruit wij werken:

   

  1. Verbonden en veiligheid

  Het bieden van een warm en positief pedagogische klimaat staat bij ons hoog in het vaandel: je kunt altijd bij de leerkracht terecht, er wordt naar je geluisterd en je wordt gewaardeerd om wie je bent. 

   

  2. Meer dan Kennis alleen

  De huidige maatschappij, waarin ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vraagt bepaalde vaardigheden van kinderen. Het aanbod op onze school is niet alleen gericht op het overbrengen van kennis. Er is aandacht voor het aanleren van verantwoordelijkheid, het vergroten van zelfstandigheid, het vormen van een eigen mening, ondernemingszin en een onderzoekende houding. Wij geven onze leerlingen, naast de schoolse basiskennis, deze belangrijke vaardigheden van de 21ste eeuw mee.

   

  3. Breinfijn leren

  Breinfijn leren houdt rekening met de manier waarop hersenen met informatie omgaan. Door het aanbieden van diverse activerende werkvormen zijn kinderen meer betrokken bij de les. Ze worden uitgedaagd en geprikkeld. Dit versterkt de onderlinge verbindingen in de hersenen, waardoor kinderen actiever werken en informatie goed wordt vastgehouden.

   

  4. Ouderbetrokkenheid

  Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van hun kind. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs, waarbij ouders en school samen optrekken, is van essentieel belang. Dit heeft verschillende gezichten: zorgen dat ouders/leerkrachten op de hoogte blijven, met elkaar over individuele leerlingen praten en als ouder zowel op school als thuis meehelpen. Op deze manier bieden wij met elkaar de best passende ontwikkelingskansen voor ieder kind.

   

  5. Omgaan met levensbeschouwing

  Een samenwerkingsschool is een school waarin voorstanders van openbaar en christelijk onderwijs zich thuis voelen. Wij geven al onze leerlingen kennis mee over de grote wereldgodsdiensten, echter zonder te overtuigen. Diverse geestelijke stromingen en levensovertuigingen komen aan de orde. Hierbij is het uitgangspunt om respectvol om te gaan met ieders waarden.

   

    

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak met directeur Michiel Drijver voor een informatief gesprek en een rondleiding door de nieuwe school via 0223 - 54 09 03 of kijk alvast op www.desluisap.nl

   

  Obs De Sluis

  De verwachting 2

  1761 VM Anna Paulowna

  0223 - 54 09 03

   

  Directeur: Michiel Drijver

  E-mail: m.drijver@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@desluisap.nl


 • Eerste
  1 2 3