Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

terug

De Kei

     

 

 

"Ons talent dat ben jij!"
De Kei is de openbare basisschool in Hippolytushoef. Wij bieden onderwijs aan kinderen uit Hippolytushoef en omgeving. Wij leveren met ons onderwijs een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van vier jaar tot het einde van de basisschool.

 

 

Waar staat De Kei voor?
Wij gaan uit van de grondgedachte dat ieder kind over talenten beschikt die het waard zijn ontdekt en ontwikkeld te worden. Wij hanteren de volgende waarden om dit doel te bereiken: ondernemend, onderzoekend, sociaal en zelfstandig.

 

 

 

 

Wat doet De Kei?
Iedere leerling die na 8 jaar onze school verlaat heeft ontdekt waar hij of zij een kei in is of wil zijn. Hij kent zijn talenten, is ondernemend, heeft een onderzoekende houding en is initiatiefrijk om die verder te ontdekken. Dat doen we door:

  • De methoden PBS en Rots & Water in te zetten om een prettig en veilig pedagogisch klimaat te creëren die veilig en respectvol is.
  • Gebruik te maken van onderzoekend en ontwerpend leren. Moderne technologieën en de vaardigheden van de 21e eeuw te integreren in ons onderwijs.
  • Te zorgen voor een sfeer die resultaatgericht, enthousiast en sociaal is.
  • De leerlingen eigenaarschap te geven over hun leerproces.

 

We hanteren als uitgangspunten:

  • Dat we als school midden in de samenleving staan en het onderwijs samen met de ouders vormgeven.
  • Dat we als professionals openstaan voor nieuwe ideeën en kennis hebben van leerlijnen en leerprocessen.
  • Dat we in ons handelen geduldig en begripvol zijn en een duidelijke, veilige structuur bieden.

Ik ben welkom
Wij willen dat uw kind zich hier goed voelt. Want de kinderen op onze school leren veel.
Ontdekken wat ze interessant vinden, waar ze goed in zijn. En waar ze in geloven.
Wij zijn een openbare school. Je mag bij ons jezelf zijn en zeggen wat je vindt, wat je gelooft.
Dat mag elk kind en elke leerkracht, want daardoor leren we van elkaar.
We komen erachter dat we veel op elkaar lijken, maar soms ook verschillen.
We leren om samen te werken en om respect voor elkaar te hebben.
Onze school staat midden in de samenleving. En gaat uit van de normen en waarden ván die samenleving.
Zo krijgt ieder kind bij ons de kans om zich te ontwikkelen. Om kansen te grijpen en om een gelukkig kind te zijn.

Wij willen op onze school dat elk kind weet: ik ben welkom.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken om de school te bezoeken? Dan kunt u bellen naar 0227 - 59 19 37 en vragen naar directeur Rogier van Dijk of kijk alvast op www.obsdekei.nl

 

Obs De Kei

Elft 53

1777 AC Hippolytushoef

0227 – 59 19 37

 

Directeur: Rogier van Dijk

E-mail: r.vandijk@stichtingsurplus.nl

Algemeen: info@obsdekei.nl

 

Locatieleider: Andriena Klaver

E-mail: a.klaver@stichtingsurplus.nl

Algemeen: info@obsdekei.nl