Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Gegevens over de stichting

Contactgegevens:

De Verwachting 7
1761 VM  Anna Paulowna
Postbus 79
1760 AB  Anna Paulowna
Tel. 0223 - 203 000
 

info@stichtingsurplus.nl
www.stichtingsurplus.nl

 

Stichting Surplus vormt een personele unie met Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland (SSKvNH). Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland is het bevoegd gezag van algemeen bijzondere basisschool De Meertuin in Slootdorp. SSKvNH handelt onder de naam van Stichting Surplus.

 

RSIN / fiscaal nummer:

Stichting Surplus: 812835682

Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland: 6655956

 

Rekeningnummer:
Stichting Surplus: IBAN NL 10 RABO 0145009637

Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland: IBAN NL 04 RABO 0344958949

 

Kamer van Koophandel:

Stichting Surplus: KvK 37109396

Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland: KvK 41239435

 

Jaarverslag en beleidsplan

Lees ook ons jaarverslag en strategisch beleidsplan.

 

Beloningsbeleid

Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland hanteren de voor het onderwijs verplichte Cao Primair Onderwijs en de hierin opgenomen beloningsbepalingen. Voor het bestuur wordt de Cao Bestuurders gehanteerd. Inzake de beloning van bestuur en raad van toezicht wordt binnen de grenzen van de vigerende wetgeving inzake normering topinkomens gebleven (WNT2).