Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Bestuur

De bestuurder van Surplus is Paul Moltmaker. Hij bestuurt de stichting op hoofdlijnen, doelen en resultaten. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor Stichting Surplus. De bestuurder ontwikkelt het strategisch beleid en profileert de organisatie extern. De bestuurder geeft leiding aan de directeuren van de Surplusscholen en aan de medewerkers van het stafbureau. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Surplus.