Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Intern en extern toezicht

De externe toezichthouders van Surplus zijn de gemeenten in ons werkgebied en de Inspectie van het Onderwijs.

Met de gemeenten voeren we jaarlijks overleg over de begroting en het jaarverslag van de stichting. De gemeenten benoemen de leden van de Raad van Toezicht en stellen de statuten vast.
De Inspectie van het Onderwijs heeft jaarlijks overleg met het schoolbestuur Surplus over alle Surplusscholen. Periodiek bezoekt de onderwijsinspectie de scholen zelf.  

 

De voorzitter van de Raad van Toezicht van Surplus is

  • Saskia Borgers