Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Missie en visie

Waarvoor we gaan en waarvoor we staan - onze missie en visie - hebben we verwoord in:

en geënt op onze

en uitgewerkt in een strategisch beleidsplan.


 


 

 

De kernwaarden van Surplus zijn:

- Verbondenheid

- Ontwikkeling

- Zelfstandigheid

- Openheid

 

Centraal in de kernopdracht van Surplus staat dat wij kinderen de ruimte geven zichzelf te ontplooien en ze stimuleren zichzelf te ontwikkelen. Lees verder.

 

In onze collectieve ambitie – ofwel ons gezamenlijk streven – gaat Surplus er vanuit dat mensen mogen excelleren. Kwaliteiten van kleine en grote mensen worden optimaal benut. Lees verder.

 

In onze visie op leren stellen wij centraal dat al onze leerlingen hun maximale taal- en rekenniveau bereiken. En dat ze kunnen kennis vergaren, construeren en toepassen. We voeden onze leerlingen op in zelfstandigheid maar zij kunnen ook heel goed samenwerken. Binnen het samenwerkingsproces zijn zij zich bewust van hun zelfverantwoordelijkheid en nemen die. Ons leerproces kenmerkt zich door werken en leren vanuit de vraagstand. Dat geldt onverkort voor onze leerkrachten. Lees verder.
 
In het profiel van Surplus staat wat ons kenmerkt. Wat is nou typisch Surplus? Surplus betekent meer. Hoeveel meer? Alle kansen van de wereld. Lees verder.