Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Onze praktische kracht

 

Geschiedenis van Surplus

Van oudsher zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bestuur van openbare basisscholen binnen hun gebied. Taken als personeelsbeleid, financiën en onderwijsbeleid drukken echter steeds zwaarder op de gemeentelijke schouders. Daarbij heeft een gemeente vaak twee petten op: die van gemeentebestuur én van schoolbestuur; in de praktijk wringt dat nog wel eens. Tegelijkertijd worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van het onderwijs. Eén en ander is voor de gemeenten Hollands Kroon (toenmalige Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer), de toenmalige gemeenten Zijpe en Harenkarspel en de Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp destijds aanleiding geweest om gezamenlijk te komen tot de oprichting van een onafhankelijke bestuurstichting. Zo kwam op 1 januari 2004 Stichting Surplus tot stand. De desbetreffende gemeenten hebben zich teruggetrokken als bestuurders van het openbaar onderwijs binnen hun gemeentegrenzen.
Op 1 januari 2009 hebben de Schager openbare scholen voor (speciaal) primair en voortgezet speciaal onderwijs zich bij Surplus aangesloten. Door de komst van Passend Onderwijs hebben de Burgemeester de Wildeschool en de Hendrik Mol school uit Schagen ons per 1 augustus 2015 weer verlaten en zijn opgegaan in Stichting Viertaal.
Stichting Surplus bestuurt nu zesentwintig scholen met bijna vierduizend leerlingen en bijna vierhonderd personeelsleden. 

 

Wat levert Surplus op?

Stichting Surplus bestuurt het openbaar (speciaal) basisonderwijs in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. Surplus vormt een personele unie met de Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. De samenwerking omvat zesentwintig scholen. Deze krachtenbundeling moet de scholen voordelen opleveren. En die voordelen zijn er.

 

Voor de leerlingen:

 • meer mogelijkheden voor specifieke begeleiding, 
 • verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

 

Voor het onderwijs (en dus ook voor de leerlingen):

 • uitwisseling van kennis, kunde en vaardigheden,
 • betere coördinatie en verdeling van taken,
 • meer financiële mogelijkheden,
 • betere afdekking van financiële risico’s,
 • gezamenlijke en dus goedkopere inkoop van producten en diensten.

 

Voor de leerkrachten:

 • meer mogelijkheden voor ontwikkeling,
 • van elkaar leren
 • specialist worden en je specialiteit voor het collectief inzetten
 • meer mogelijkheden om van baan te veranderen.