Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Van Kangoeroegroep naar Plusklas

Sinds het voorjaar van 2009 kent Surplus het fenomeen Kangoeroegroep; speciale klassen voor kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn en niet voldoende hebben aan de reguliere lesstof. Het initiatief was succesvol, met drie kangoeroegroepen waarvan veertig meerkunners gebruik maakten.  Door de bezuinigingen op onderwijs kan Surplus deze voorziening niet meer in stand houden. Meerkunners zijn voortaan aangewezen op de Plusklas van WSNS.


De Kangoeroegroep bleek binnen Surplus in een behoefte te voorzien. Binnen een paar jaar kwamen drie groepen tot stand: op De Meerpaal in Anna Paulowna, op de Frankendael in Callantsoog en op de Torenven in Warmenhuizen. In totaal maken zo’n veertig kinderen gebruik van deze voorziening. ‘’Die kinderen hebben er ook allemaal baat bij gehad. We hebben veel ontwikkeld en iedereen die bij de Kangoeroegroep is betrokken is enthousiast. Met het oog op passend onderwijs worden nu echter binnen het samenwerkingsverband WSNS Plusklassen gevormd die onderdeel uitmaken van de totaalaanpak ‘uitdagend onderwijs voor excellente leerlingen’. Ook Surplus is hierbij betrokken en daarmee houden de Kangoeroegroepen op te bestaan’’, verklaart Gert Jan Riemers, directeur van De Meerpaal.


IQ-test
Voor de totstandkoming van deze Plusklassen zijn verschillende werkgroepen gevormd. ‘’Ik zat samen met Marianne Stroomer – die de kangoeroegroep op De Meerpaal draait- in de werkgroep Plusvoorziening. Eelco Eijkhout van het Expertisecentrum Meerkunners van Surplus zat in de werkgroep scholing. Via onze deelname aan die werkgroepen hebben wij de expertise kunnen inbrengen die wij hebben opgebouwd met de Kangoeroegroepen.’’ De Plusvoorziening van WSNS is er voor 75 scholen en zijn slechts 65 plekken beschikbaar. ‘’Qua capaciteit gaat Surplus er dus flink op achteruit, dat is een feit. Bovendien is de Plusklas toegankelijk voor kinderen met een getest IQ van minstens 130, terwijl de Kangoeroegroep zich openstelde voor ieder kind dat behoefte had aan meer dan de reguliere lesstof. Ook dat is dus een beperking. We gaan een paar stappen terug. Toch zijn we blij dat er met de Plusklas wel een voorziening voor hoogbegaafde kinderen blijft bestaan.’’ De werkgroepen hebben een procedure ontwikkeld voor aanmelding en toelating tot de Plusvoorziening. ‘’Daarvoor zijn diverse voorwaarden geformuleerd, behalve het IQ gaat het dan bijvoorbeeld ook om lijdensdruk bij het kind.’’


Expertisecentrum
Om te voorkomen dat meerkunners straks buiten de boot vallen, moet de opvang van deze leerlingen op de Surplusscholen goed geregeld zijn. ‘’Het expertisecentrum – dat Eelco Eijkhout runt – blijft bestaan. Scholen die hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van een programma voor meerkunners, kunnen dan een beroep op hem doen. Bovendien kunnen scholen die zelf een (vorm van een) plusvoorziening willen oprichten, dat gewoon doen’’  Gaat er met het verdwijnen van de bestaande Kangoeroegroepen niet veel kennis verloren? ‘’Dat valt wel mee, denk ik. Marianne, Eelco en ik hebben al veel kennis kunnen inbrengen in de werkgroepen van WSNS. Bovendien kunnen de leerkrachten van de Kangoeroegroepen hun kennis op hun eigen scholen benutten en dit met collega’s delen. Zo hebben wij van de Kangoeroegroepen geleerd dat kinderen beter leren als je ze eerst uitlegt waaróm ze iets moeten leren voordat we aan de instructie beginnen. En dat werkt niet alleen bij meerkunners zo. "
 

Reageer Meer publicaties

Nieuws

 • Geplaatst op 20 juni 2019

  Meerkoet werkt mee aan nieuwe curriculumn PO

  Onze obs De Meerkoet in Dirkshorn is een van de ontwikkelscholen die bouwstenen aandragen voor het nieuwe curriculum voor primair en voortgezet onderwijs. Ze werden geïnterviewd voor de editie m...
  Lees verder
 •  

  Geplaatst op 01 april 2019

  Reportages KidzReporterz in première

  Onlangs gingen de eerste reportages van de KidzReporterz teams bij Surplus in premiere in het Scagon Theater in Alkmaar. Het gaat om de reportage 'Leren in het echt’ gemaakt door leerlingen van...
  Lees verder
Meer nieuws