Onderwijsontwikkelingen

Onderwijsontwikkelingen

Verbeteren van het onderwijs

Wij zijn constant bezig om het onderwijs te verbeteren. Dat doen wij door met elkaar kritisch de leerresultaten van de kinderen te analyseren. De conclusies die daaruit worden getrokken kunnen aanleiding geven tot het aanpassen van het onderwijsaanbod. Ook het luisteren naar eisen en wensen vanuit de maatschappij kunnen een rol spelen bij het vormgeven van het onderwijs.

 

Op De Zandhorst zijn wij bezig met het nieuwe diep leren. Ook horen daar leuke, maar vooral leerzame uitjes bij! Kinderen leren door te zien en door te doen! De term 21e eeuwse vaardigheden komt hier ook bij kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talentontwikkeling

Op De Zandhorst leren de kinderen de eigen talenten ontdekken. De leerkrachten gaan samen met de kinderen op zoek naar talenten van alle kinderen en maken hier gebruik van binnen het gegeven onderwijs.  

 

Leskracht

Op school werken wij groepsdoorbrekend met de gedachtegang, visie en materialen van Leskracht.