De opbrengsten

De opbrengsten

Leerlingvolgsysteem

Kinderen komen op de Zandhorst om te leren. Het is van groot belang de ontwikkelingen van de leerlingen in beeld te hebben. De leerlingen worden daarom regelmatig getoetst. Iedere leerkracht heeft een map in de klas waarin de resultaten van de leerlingen worden opgeschreven. Deze map gaat met het kind mee en zo komt er een overzicht van elke leerling van groep 1 tot en met 8.

Opmerkelijke zaken zoals extra toetsing, ziektes of gebreken worden ook vermeld in deze map.

Naast de beschreven toetsen volgen we de ontwikkelingen van de kinderen in groep 1 en groep 2 met het OVMJK. Dit volgmodel geeft digitaal weer waar de kinderen zich bevinden op de ontwikkelingslijn. Daarnaast gebruiken we in de hele school methodeonafhankelijke toetsen van het CITO om te kijken naar het effect van ons aanbod en hoe we als school scoren ten opzichte van de scholen in Nederland.

Bij het aanmelden van uw kind aan onze school verklaart u zich bereid tot het laten meedoen van uw kind aan genoemde toetsen. Het is in het belang van uw kind een zo goed mogelijk beeld te krijgen van zijn of haar ontwikkeling. Het is ook in ons belang om de kwaliteit van ons aanbod op deze wijze te kunnen bewaken.

 

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

In groep 8 wordt u gevraagd uw kind voor verwijzing naar het voortgezet onderwijs mee te laten doen aan de NIO-test. Deze test geeft een advies. Naast deze test en de ervaringen van de leerkrachten komen ouders en leerkrachten gezamenlijk tot een compleet advies. De ouders blijven altijd verantwoordelijk voor de keuze van de school.

De scholen van voortgezet onderwijs hebben kijk- en informatiedagen die u en uw kind kunnen bezoeken.

De aanmelding voor de school voor voortgezet onderwijs loopt via de basisschool.