Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

sitemap


Sitemap van community Surplus
Welkomstpagina
Home
Onze scholen
Info over onze scholen
Alle scholen op 'n rij
Voor ouders
Voor 't eerst
Een school kiezen
Inschrijven
Ouders en de school
Ouders als partners
Onderwijskwaliteit
Inspectie
Opbrengsten
Tevredenheidspeiling
Ons onderwijs
Visie op leren
Onderwijsconcepten
Speciaal onderwijs
Hoogbegaafdheid
Passend onderwijs
Naar het VO
Schooladvies
VO-scholen in de regio
Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang
Wetten en regels
Leerplicht
Veiligheid
Schorsing
Klachten
Medezeggenschap
Bijzonder vakantieverlof
Gescheiden ouders
Sponsoring
Organisatie
Toezicht en bestuur
Toezichthouders
Bestuur
GMR
Staf
Feiten en cijfers
Gegevens over de stichting
Organigram
Kerncijfers
Jaarverslagen
Wie zijn wij
Missie en visie
Onze praktische kracht
Documenten
Privacy
Integriteitcode
Klokkenluidersregeling
Algemene voorwaarden
Inkoopbeleid
Contact
Contact en route
Werk bij ons
Gezocht m/v
Vacatures
Invallen
Personeelsbeleid
Stage lopen
Opleiden in school
Soorten stages
allekansen