Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 25 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Dagarrangementen

Stichting BAS en Sportservice werken samen met de scholen in het opzetten van dagarrangementen. In een dagarrangement worden aansluitend aan schooltijd sportieve, culturele of creatieve activiteiten aan kinderen aangeboden. De leerlingen kunnen kiezen uit een breed en gevarieerd aanbod en daarmee zich op allerlei gebieden ontwikkelen. 

 

Met het opzetten van dagarrangementen worden de volgende doelen gerealiseerd:

  • uitbreiden van het aantal scholen met sport- en cultuuraanbod;
  • versterken van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;
  • stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen;
  • bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en stimuleren van actieve kunstbeoefening onder jongeren.