Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 25 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Overblijven

Het 'overblijven' - de zogeheten tussenschoolse opvang - biedt kinderen de mogelijkheid om op school tussen de middag hun broodje te eten. Kinderen die overblijven krijgen de gelegenheid om te eten, te spelen en tot rust te komen onder verantwoorde begeleiding.

 

Stichting BAS

Sinds 1 augustus 2006 ligt de verantwoordelijkheid van het organiseren van de tussenschoolse opvang (TSO) bij het schoolbestuur. Stichting Surplus heeft ervoor gekozen om de coördinatie hiervan bovenschools te organiseren in een aparte stiching: Stichting BAS. Stichting BAS heeft één bovenschools coördinator in dienst. Zij zorgt samen met ongeveer 315 TSO-medewerkers op de scholen voor het overblijven bij Surplus. Een aantal scholen heeft ervoor gekozen om de tussenschoolse opvang te laten verzorgen door een kinderopvangorganisatie.  

 

Leuk en verantwoord

Het overblijven dient een leuke en pedagogisch verantwoorde tijdsbesteding te zijn voor de leerlingen. Daarom verzorgt Stichting BAS in opdracht van Surplus scholing voor de TSO-medewerkers op de Surplusscholen. Naast de wettelijk verplichte scholing kunnen zij kiezen uit een jaarlijks gevarieerd aanbod aan cursussen en workshops op het gebied van pedagogiek, zorg en spel. Eens per jaar vindt een TSO-werkconferentie plaats. Daarnaast bezoekt de bovenschools coördinator meerdere keren per jaar de TSO's op de scholen om de kwaliteit ervan nog verder te verbeteren.