Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is voor kinderen in de basisschoolleeftijd een tweede (t)huis. Hier worden kinderen na schooltijd in een prettige en veilige omgeving opgevangen, onder leiding van deskundig personeel. Er wordt een rustpunt geboden na een schooldag. Ook is er gelegenheid om te spelen: alleen of met leeftijdgenootjes. Er is ruimte om creatief bezig te zijn of huiswerk te maken.


Alle Surplusscholen bieden voor- en naschoolse opvang aan. In de meeste gevallen heeft de school hiervoor een makelaarscontract afgesloten met een kinderopvangorganisatie die de buitenschoolse opvang voor de school verzorgt.

De meeste scholen werken met een continurooster waardoor er geen tussenschoolse opvang nodig is.