Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 25 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Schooladvies

Aan het eind van groep 8 krijgt uw kind een schooladvies. Hierin geven de leerkracht en de directie aan, wat naar verwachting de beste schoolkeuze is. De prestaties van alle schooljaren tellen, niet alleen de eindtoets. Ook concentratie, zelfstandigheid, inzet en motivatie spelen mee. De school voor voortgezet onderwijs waar u uw kind aanmeldt, wil dat schooladvies ontvangen en neemt het meestal over.

 

Eindtoets

Op de Surplusscholen wordt ofwel de Cito-toets ofwel de Nio-toets afgenomen in groep 8. U vindt hierover veel goede informatie op www.devogids.nl/het-schooladvies