Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Oordeel Inspectie van het Onderwijs

Onder de Surplusscholen bevindt zich één zeer zwakke school:

- sbao De Tender in Schagen

 

en één zwakke school:

- De Zilvermeeuw in Wieringerwerf.

 

Alle overige Surplusscholen hebben een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs. Dat betekent dat de scholen aan de eisen van de inspectie voldoen.

 

In 2019 heeft er bij Surplus een bestuurlijke visitatie plaatsgevonden door de Onderwijsinspectie.
Naast gesprekken met bestuur, RvT en GMR zijn bij zeven scholen verificatie-onderzoeken uitgevoerd. Over het algemeen bevestigden deze bezoeken het beeld van het bestuur dat de kwaliteit voldoende tot goed op orde is. Alleen bij onze school voor speciaal basisonderwijs De Tender werd de kwaliteit als onvoldoende beoordeeld.

Aan het bestuur als geheel heeft de inspectie een herstelopdracht meegegeven voor de monitoring en borging van de onderwijskwaliteit.
Op bestuursniveau is direct actie ondernomen om met de herstelopdrachten aan de slag te gaan. Immers, na de zomer van 2020 zal hierin voldoende verbetering zichtbaar moeten zijn en komt de inspectie wederom op bezoek.
 

 

Om een zwakke school weer te versterken, koppelt Surplus (medewerkers van) zwakke scholen of dreigende zwakke scholen aan (medewerkers van) zeer sterke Surplusscholen. Dit blijkt een succesvolle aanpak die op korte termijn weer tot een basisarrangement leidt. Daarnaast voeren schooldirecteuren bij elkaar audits uit om vroegtijdig te signaleren als er problemen zijn met de onderwijskwaliteit op een collega-school. Zo nodig wordt ook de begeleiding van PO Raad ingezet om een school weer op niveau te brengen.