Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Opbrengstgericht werken

Alle Surplusscholen werken sinds 2011 opbrengstgericht. Elke Surplusschool werkt systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de leerprestaties van de kinderen: 'Hoe haal ik uit ieder kind wat erin zit?'. De school stelt zich voortaan elk jaar - meestal op groepsniveau - doelen ten aanzien van de leerprestaties. Het team richt het onderwijs daarop in. Onder andere aan de hand van toetsen meet de school de leeropbrengsten.

 

Leren door analyseren

Aan het eind van het jaar analyseert het team de leeropbrengsten. De meeste teams hebben zich in 2011 geschoold in het maken van deze analyses. Het team interpreteert de leeropbrengsten en trekt conclusies. Welke doelen zijn niet gehaald en waarom niet? Met andere woorden: uit welke kinderen is niet gehaald wat erin zat en waardoor komt dat? Moeten de methoden worden veranderd, moet een leerkracht worden bijgeschoold, moet het team anders gaan werken... ? Uiteraard wordt ook geleerd van successen: waarom doet de groep van juf Anneke het altijd goed in lezen? Wat kunnen we van haar leren?

De school past het onderwijs aan met wat ze heeft ontdekt en gaat een nieuwe ronde in.

De schooldirecteuren van Surplus delen hun resultaten en vragen met elkaar in kenniskringen. Zo leren de scholen ook weer van successen en valkuilen van andere Surplusscholen.

 

Opbrengstgericht besturen

Elke directeur legt verantwoording af over de opbrengst(analyse) van zijn school aan de bestuurder van Surplus. In het managementcontract tussen de directeur en het schoolbestuur leggen de directeur en de bestuurder de doelen vast t.a.v. de onderwijsresultaten voor het komend schooljaar.

Surplus laat onderzoek uitvoeren door Hogeschool InHolland als rond een bepaald onderwijsthema niet duidelijk is welke aanpak tot de beste leeropbrengsten leidt. Lees meer over onderzoek op school in het kader van opbrengstgericht werken.

.