Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Tevredenheidspeilingen

Elke twee jaar onderzoeken de Surplusscholen hoe tevreden de ouders, leerlingen en medewerkers van de school zijn met het onderwijs, het gebouw, de lesmethoden enzovoort. De Surplusscholen gebruiken daarvoor de Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs van Beekveld en Terpstra. Omdat bijna 700 scholen elders in Nederland deze tevredenheidspeiling ook gebruiken kunnen we onze rapportcijfers vergelijken met deze scholen, de zogeheten benchmark. 

 

In 2018 waren dit de gemiddelde rapportcijfers die ouders, medewerkers en leerlingen aan hun eigen school geven:


medewerkers: 7,8 (landelijk gemiddelde 7,7)
ouders: 7,4 (landelijk gemiddelde 7,6)
leerlingen: 8,1 (landelijk gemiddelde 8,1)

 

De resultaten zijn ten opzichte van de meting in 2015 niet betekenisvol gestegen of gedaald en verschillen niet betekenisvol ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
 

 

 

 

 

 

Publicaties

 • Geplaatst op 20 mei 2019

  Pabo en stage: hoe hou je alle ballen in de lucht

  Je volgt de pabo, loopt stage, hebt daarnaast nog een baantje en dan wil je zo nu en dan afspreken met je vrienden. Ergens moet je ook nog tijd vinden om je opdrachten te maken, verslagen te schrijve...
  Lees verder
 • Geplaatst op 20 mei 2019

  Samenwerking tussen ouders en school: criterium 3

  Stel dat jij vandaag je eigen basisschool zou beginnen… Hoe zou jij dan willen samenwerken met de ouders van je leerlingen? Vandaag nodigen we jou uit om daar eens over na te denken aan de han...
  Lees verder
Meer items