Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 25 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Hoogbegaafde leerlingen

Plusklassen

Hoogbegaafde leerlingen in deze regio kunnen terecht in de Plusklassen van het samenwerkingsverband WSNS Kop Noord-Holland. De aanmeldprocedure voor deze Plusklassen van WSNS is bekend op alle scholen. Een aanmeldformulier staat op de website van het samenwerkingsverband: http://www.swvkopvannoordholland.nl/scholen/formulieren-en-reglementen

In onze regio draaien drie Plusklassen: in Anna Paulowna, in Middenmeer en in Schagen. De basisschool is verantwoordelijk voor aanmelding van een hoogbegaafde leerling bij de 'toelatingscommissie' PCL. Daartoe moet een leerling-dossier worden aangeleverd. Dit dossier bevat de volgende documenten:

  •     aanmeldingsformulier bespreking PCL t.b.v. Plusklas;
  •     verslag van psychodiagnostisch begaafdheidsonderzoek (niet ouder dan 2 jaar);
  •     plan van aanpak, handelingsplan;
  •     uitdraai van protocol signalering & diagnosticering (SIDI 3 of DHH; in de overgangsperiode niet strikt noodzakelijk).


Komt een leerling in aanmerking voor de Plusklas, dan worden de ouders en de basisschool hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Hetzelfde geldt wanneer de PCL een verzoek tot plaatsing niet honoreert.

 

 

Kangoeroegroepen

Voordat de Plusklassen bestonden had Surplus zelf een aantal Kangoeroegroepen voor zogeheten meerkunners. Dit zijn kinderen die meer dan gemiddeld intelligent zijn en meer nodig hebben dan de reguliere lesstof die zij in de klas krijgen aangeboden. Enkele Surplusscholen houden deze voorziening in stand voor de eigen leerlingen. Voor toelating tot een Kangoeroegroep is het IQ niet bepalend. Alle kinderen die in hun eigen klas qua leren niet voldoende aan hun trekken komen, zijn hier welkom. De kinderen doen er denkspellen, maar werken ook met elkaar aan uitdagende projecten. Er blijven in elk geval Kangoeroegroepen bestaan op Torenven , De Kei en Frankendael.