Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Onderwijsconcepten

De manier waarop scholen onderwijs verzorgen, kan nogal uiteenlopen. Van oudsher zijn we bekend met het klassikaal onderwijs maar dit is niet meer de standaard. Elke school houdt rekening met de verschillen tussen kinderen en richt zijn onderwijs zo in dat er meer aandacht is voor het individu. Daarnaast werkt een aantal scholen binnen Surplus met uitgesproken pedagogische concepten of, zoals dat officieel heet ’vernieuwingsscholen’.

 


 

 

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Het ontwikkelingsgericht onderwijs gaat er vanuit dat kinderen door deelname aan interessante, gezamenlijke activiteiten, zichzelf steeds verder kunnen ontwikkelen. Kinderen zouden zich kennis en vaardigheden gemakkelijker eigen maken als zij ervaren dat wat zij leren zinvol is. Binnen Surplus werken de volgende scholen volgens de uitgangspunten van dit concept: de Julianaschool in Schagen en De Zwerm in Sint Maarten.

 

Jenaplan

Het onderwijs op een Jenaplanschool is gericht op de totale opvoeding van kinderen en gaat verder dan vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Doordat elk kind verschillend is, kunnen kinderen van elkaar leren én leren met die verschillen om te gaan. Elk kind wordt geplaatst in een zogeheten stamgroep, met kinderen van verschillende leeftijden. Binnen Surplus werken de volgende scholen volgens dit concept: De Zilvermeeuw in Wieringerwerf en De Keerkring in Schagen.

 

Adaptief onderwijs

Het adaptief onderwijs gaat uit van verschillen tussen kinderen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt het kind zo goed mogelijk tot z’n recht. De basisbehoeften van kinderen staan centraal. Daarbij gaat het onder meer om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen. Binnen Surplus werken de volgende scholen volgens dit concept: De Meerpaal en De Sluis in Anna Paulowna, De Kei in Hippolytushoef en De Meertuin in Slootdorp en De Zandhorst in Breezand..

 

Basisontwikkeling

Het onderwijsconcept basisontwikkeling is een mix van onderwijsconcepten. Uitgangspunt is dat kinderen ervaringen opdoen die bijdragen aan hun ontwikkeling, zoals initiatieven nemen, communiceren, samen spelen en werken, redeneren en problemen oplossen. Binnen Surplus werken de volgende scholen volgens dit concept: De Meerkoet in Dirkshorn en De Triangel in Wieringerwerf (groep 1 en 2).

 

Unitonderwijs

Het zogenoemde unitonderwijs kent een eigen organisatievorm en werkwijze. Zo wordt niet gewerkt met klassen, maar met bouwen. Bovendien zijn meerdere leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor verschillende groepen. Dat stelt het team in staat de taken beter te verdelen, en optimaal gebruik te maken van elkaars en de eigen sterke kanten. De Tweewegen gaat – na een aantal schooljaren experimenteren met deze werkwijze – langzamerhand volledig over op deze aanpak. Een aantal vakken – zoals de basisvakken lezen en rekenen – worden nog volgens de methode gegeven, terwijl voor wereldoriëntatie en kunstzinnige vakken met thema’s wordt gewerkt.