Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Speciaal onderwijs


Speciaal onderwijs Surplus

Surplus telt één school voor speciaal basisonderwijs:

- De Tender (voor kinderen met leerproblemen),

 

Het speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die in het reguliere onderwijs – ondanks de vele hulp die hen wordt geboden – niet kunnen meekomen. Dit veroorzaakt bij deze kinderen veelal een gevoel van falen en kan een negatief effect hebben op het gedrag. In het speciaal onderwijs krijgen deze kinderen de aandacht die zij nodig hebben en leren zij op een niveau dat bij hen past. Daarbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om houding en gedrag.

 

Speciaal onderwijs blijft bestaan onder 'passend onderwijs'

De toegang tot het speciaal onderwijs en de extra begeleiding voor zorgleerlingen op de reguliere basisschool is veranderd met de komst van passend onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft bestaan. Maar gewone scholen en speciale scholen gaan meer samenwerken. Momenteel wordt de toegang tot een plek op speciaal onderwijs voor uw kind bepaald op basis van een indicatie die door een landelijke instantie wordt afgegeven. Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs, vanaf 1 augustus 2014, wordt dit geregeld door het samenwerkingsverband waartoe de school van uw kind behoort.

Lees meer over passend onderwijs.

 

Uitzondering cluster 2

De scholen voor speciaal onderwijs cluster 2 vormen hierop een uitzondering. Zij zijn samen met de cluster 2 scholen uit Holland en Flevoland opgegaan in een zogeheten instelling. Niet het samenwerkingsverband maar de instelling beslist over de toelating van een leerling. Deze instelling heet Viertaal.

lees ook:

- passend onderwijs