Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 25 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Partnerschap met ouders

Ouderbetrokkenheid is niet hetzelfde als partnerschap met ouders. Ouders kunnen op veel verschillende manieren betrokken zijn bij school: als hulpouder, als lid van de medezeggenschapsraad of de oudervereniging. Als we echter spreken van de ouders als partner van de school dan hebben we het over partners in

- onderwijs (didactisch partnerschap)

- en opvoeding (pedagogisch partnerschap)

 

Didactisch partnerschap

Surplus is een procesteam gestart dat de good practices in Nederland op het gebied van didactisch partnerschap beter over het voetlicht moet brengen op de Surplusscholen. Het is vervolgens aan de school zelf om didactisch partnerschap vorm te geven op een manier die past bij de school. Te denken valt in elk geval aan vormen waarbij ouders beter op de hoogte zijn van wat en hoe het kind leert op school en hoe de ouder het kind thuis verder kan helpen.

 

Inzicht in de resultaten

Didactisch partnerschap betekent ook dat ouders inzicht hebben in de (toets)resultaten van hun kind. Op een van onze scholen draait een pilot met een digitaal oudercommunicatieplatform. Tijdens schooljaar 2013-2014 zal aan de ouders van deze school via dit platform inzicht worden gegeven in de toetsresultaten van de kinderen. Als de pilot naar tevredenheid verloopt, adviseert het bestuur aan alle Surplusscholen om dit platform te gebruiken. Het platform kan ook worden gebruikt voor huiswerk(begeleidings)materiaal.

 

Samen positief opvoeden met Triple P

Triple P is een methode om een positieve opvoedstijl aan te leren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen.  In 2011 zijn 17 intern begeleiders van de Surplusscholen geaccrediteerd op niveau 2 van het opvoedprogramma Triple P. Op school biedt het Triple P programma een basis voor samen opvoeden - pedagogisch partnerschap met ouders - door het gesprek over opvoeden op school heel gewoon te maken. Verschillende Surplusscholen zijn concreet aan de slag gegaan met Triple P door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten op school voor ouders rond het thema opvoeden, door het aanbieden van tipsheets of het creëren van een opvoedgespreksruimte op school.

De partijen in de jeugdzorg in onze regio streven ernaar zo veel mogelijk de opvoedtaal en -stijl Triple P te hanteren. De gemeenschappelijke visie kan zorgen voor een betere samenwerking tussen alle ketenpartners. Daarom vindt Surplus het van belang dat deze taal en visie ook op school worden gesproken en gedragen. Surplus stimuleert dan ook de implementatie van Triple P op zo veel mogelijk scholen.

 

 

 

LEES OOK

> Triple P spreekt taal ouders

> Bij welke leraar zit uw kind?

> Ouders betrekken bij het leerproces

> Triple P folder zelfvertrouwen en sociale vaardigheden

 

websites:

> www.positiefopvoeden.nl

> www.actiefouderschap.nl

 

 

 

 

gratis opvoedspreekuur CJG:

voor alle ouders en beroepskrachten die vragen hebben over opvoeding van kinderen (0-18 jaar). U kunt telefonisch een afspraak maken voor een gesprek (max. 4): 088-0100555 
in Den Helder, Julianadorp, Schagen, Wieringerwerf en Warmenhuizen.