Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Hoe kies ik een school?

De keuze voor een basisschool is belangrijk, dat ervaren alle ouders. De school vervult immers een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van je kind. Maar wat valt er te kiezen en waarop baseert u uw keuze?

 

Openbaar of bijzonder

In de dorpen in de Kop van Noord-Holland kunt u meestal kiezen tussen één openbare school en één rooms-katholiek of protestants-christelijke school. De scholen van Surplus zijn allemaal openbare scholen.

Openbare scholen: het onderwijs op een openbare school is niet gebaseerd op een religie of levensbeschouwing. Een openbare school is algemeen toegankelijk; in principe kunnen alle kinderen er terecht. Veel openbare scholen geven godsdienstles als keuzevak.
Bijzondere scholen: in deze regio rooms-katholiek of protestants-christelijk; mogen op grond van hun eigen identiteit kinderen weigeren maar doen dat in de praktijk zelden. Steeds meer bijzondere scholen stellen zich open voor 'niet-kerkelijke' kinderen.

 

Kwaliteit van het onderwijs

Of de kwaliteit van het onderwijs goed is op een bepaalde school, kunt u opzoeken op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Als een school een 'basisarrangement' heeft, voldoet de school aan de eisen van de onderwijsinspectie. Staat de school onder verscherpt toezicht, vraag dan de schoolleiding waarom dat zo is en wat er wordt gedaan om het tij te keren.

Ook kunt u vragen naar de toetsresultaten van groep 8 en hoe de leerlingen van de school het doen op het voortgezet onderwijs nadat zij de school hebben verlaten.

 

Tradtioneel of vernieuwend

Elke school houdt tegenwoordig steeds meer rekening met verschillen tussen kinderen. Immers, niet iedereen leert in hetzelfde tempo of heeft hetzelfde temperament. Het traditionele klassikale onderwijs, is niet langer de standaard. Er is steeds meer aandacht voor het individuele kind. Bovendien besteden alle scholen zowel aandacht aan de intellectuele ontwikkeling, alsook aan de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. Maar... elke school legt de klemtoon anders!

 

Zowel openbare als bijzondere scholen baseren hun onderwijs soms op een bepaald pedagogisch concept zoals Jenaplanonderwijs. Geen conceptschool? Ook dan dient een school een heldere visie op leren te hebben. 


Wat past bij mijn kind?

Stel uzelf de vraag 'Hoe is mijn kind?'. Een zelfstandig kind gedijt misschien beter bij een individuelere aanpak, terwijl kleine sloddervosjes meer structuur nodig hebben en dat mogelijk vinden in een klassikaler systeem.

Betrek ook uw eigen opvoedstijl. Bent u zelf streng of soepel als ouder? Ziet u de school als uw opvoedpartner? En wat vindt u het belangrijkst? Parate kennis of creatieve en sociale vaardigheden?

Bestudeer vervolgens de schoolgidsen en websites van de scholen in uw omgeving. Maak een afspraak met de schoolleiding voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding. Bezoek de school ook op de open dag. Hoe wordt u door de leerkrachten ontvangen, hoe praten ze met en over de kinderen, hoe gedragen de kinderen zich op het schoolplein, hoe ziet het schoolgebouw eruit? De 'juiste' school past bij uw kind en bij de opvoeding die u geeft.

 

Nog meer onderwerpen voor uw checklist:

• Vraag andere ouders naar hun ervaringen met de school.

• Hoe betrekt de school haar ouders bij het onderwijs?

• Mag je kind vooraf komen 'oefenen' of begint men meteen met een volle lesweek?
• Hoe groot zijn de klassen?
• Hoe is de extra zorg en begeleiding geregeld voor kinderen die dat nodig hebben?
• Wat zijn de buitenschoolse activiteiten (schoolreisjes, culturele activiteiten,…)
• Krijgen de kinderen al huiswerk?
• Praktisch: is de school goed te bereiken, hoe is de buitenschoolse opvang geregeld, wat zijn de schooltijden?

 

 • Geplaatst op 20 mei 2019

  Pabo en stage: hoe hou je alle ballen in de lucht

  Je volgt de pabo, loopt stage, hebt daarnaast nog een baantje en dan wil je zo nu en dan afspreken met je vrienden. Ergens moet je ook nog tijd vinden om je opdrachten te maken, verslagen te schrijve...
  Lees verder
 • Geplaatst op 20 mei 2019

  Samenwerking tussen ouders en school: criterium 3

  Stel dat jij vandaag je eigen basisschool zou beginnen… Hoe zou jij dan willen samenwerken met de ouders van je leerlingen? Vandaag nodigen we jou uit om daar eens over na te denken aan de han...
  Lees verder
Meer items