Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Bijzonder vakantieverlof

In sommige gevallen kunt u toestemming vragen aan de schoolleiding om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit kan alleen als het voor u onmogelijk is om in de schoolvakanties vakantie te nemen, vanwege de bijzondere aard van uw beroep. Voor vakanties mag u maximaal 10 dagen per jaar vrij vragen voor uw kind.

 

Leerplichtambtenaren adviseren bij verlofaanvraag

Scholen kunnen een verzoek om verlof buiten de schoolvakanties voorleggen aan de leerplichtambtenaar. Deze zal bij de toekenning een adviserende rol vervullen. De leerplichtambtenaar brengt binnen een week een schriftelijk advies uit aan de directeur.

 

Deze richtlijnen geven u alvast inzicht in welke verlofverzoeken mogelijk worden toegekend dan wel afgewezen.

 

Klik hier voor het aanvraagformulier verlof onder schooltijd.

Klik hier voor de toelichting op het aanvraagformulier verlof onder schooltijd.