Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Schorsing en verwijdering

Schorsing

De school kan uw kind voor een periode van ten hoogste een week schorsen. Daarbij moet worden aangegeven wat de reden is voor de schorsing. Dat moet schriftelijk aan de ouders bekend worden gemaakt. Verder moet het bevoegd gezag de Inspectie van het Onderwijs en de Leerplichtambtenaar schriftelijk in kennis stellen van een schorsing voor een periode van langer dan een dag en daarbij de reden vermelden.

 

Verwijderen

Een school mag in bepaalde gevallen een leerling verwijderen. Hiervoor gelden zeer strenge regels. Zo moet een bestuur van een school die een leerling wil verwijderen aan de zorgplicht voldoen. Een bestuur heeft aan zijn zorgplicht voldaan als het voor de leerling een andere school heeft gevonden die bereid is de leerling toe te laten, zo schrijft de wet voor.
Voor toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen gelden voor de school en het bestuur nog meer wettelijke voorschriften. Deze kunt u teruglezen in het katern Toelating en verwijdering in het primair onderwijs van VOS/ABB