Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 25 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Veel gestelde vragen

Zoek
 • Hoe kan ik informatie krijgen over de school?

  Elke school stelt een schoolgids samen. Hierin wordt beschreven hoe de school werkt: wat de doelstellingen en resultaten zijn, hoe wordt omgegaan met leerlingen die speciale aandacht nodig hebben, wat de rechten en plichten van ouders en leerlingen zijn, enzovoort. U kunt deze schoolgids aanvragen bij de school. Vaak staat de schoolgids ook op de website van de school. U kunt ook telefonisch informatie inwinnen bij de school die uw interesse heeft. Uiteraard kunt u op deze school ook een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding. Als u doorklikt op de naam van een school in de scholenlijst, krijgt u alvast een impressie.

 • Heeft Surplus ook peuterspeelzalen?

  In de gebouwen van de volgende scholen zijn peuterspeelzalen gevestigd: De Sluis, Zandhope, De Meerpaal, De Meerkoet, De Kolk, ´t Zwanenest, De Zwerm Sint Maarten, De Bijenkorf, De Dentele, Julianaschool en De Springschans. Deze peuterspeelzalen vallen niet onder het bestuur van de Stichting Surplus. Stichting Surplus concentreert zich op het basisonderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar, maar zet zich wel erg in voor het professionaliseren van peuterspeelzalen.

 • Met welke toetsen werken de Surplusscholen?

  Surplusscholen gebruiken de NIO-toets, de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau en/of de Cito (Entree)toets.

 • Waar kan ik terecht met een klacht over een Surplusschool?

  Lees wat te doen als u een klacht heeft op de pagina over klachten. U vindt daar ook de gegevens van de Landelijke Klachtencommissie.

 • Vanaf welke leeftijd is mijn kind leerplichtig?

  Kinderen mogen vanaf hun vierde naar de basisschool. Vanaf hun vijfde gaat de leerplicht in, dus vanaf die leeftijd is uw kind verplicht om naar school te gaan.

 • Wat wordt bedoeld met de termen ‘onderbouw’ en ‘bovenbouw’?

  Kinderen op de basisschool doorlopen de groepen één tot en met acht. De groepen één tot en met vier – voor kinderen van vier tot en met acht jaar – behoren tot de onderbouw. De groepen vijf tot en met acht – voor kinderen van negen tot en met twaalf jaar – vormen de bovenbouw. Scholen die werken volgens de pedagogische concepten EGO, OGO of Jenaplan hanteren ook het begrip middenbouw voor de groepen 3 tot en met 5. Op deze scholen zitten kinderen van verschillende leeftijd soms bij elkaar in de groep.

 • Wat is het verschil tussen een openbare en een bijzondere school?

  Een openbare school is opgericht en wordt bestuurd door of, zoals in het geval van Surplus, namens het gemeentebestuur. Een openbare school is algemeen toegankelijk voor alle kinderen, van elke godsdienst of levensbeschouwing. Een openbare school is vrij in zijn keuze voor een bepaald pedagogisch concept. Zo kan een openbare school ook Jenaplan of Ervaringsgericht onderwijs aanbieden. Alle niet-openbare scholen zijn bijzondere scholen. Een bijzondere school werkt meestal op basis van een godsdienst, levensbeschouwing of onderwijskundig idee. Daarbij kunt u denken aan een katholieke, een islamitische of christelijke school, maar ook aan een humanistische school of een Dalton-school.

  > Lees meer

 • Wat gebeurt er als blijkt dat mijn kind moeite heeft met leren?

  U kunt hierover meer lezen bij 'passend onderwijs'. In sommige gevallen blijkt dat een kind veel beter tot zijn recht komt op een school voor speciaal onderwijs.

 • Hoe kan ik als ouder een bijdrage leveren op school?

  Het onderwijs kampt al jaren met krappe budgetten en de vrijwillige inzet van ouders wordt dan ook zeer gewaardeerd. Als ouder kunt op allerlei manieren een bijdrage leveren. U kunt bijvoorbeeld lid worden van de ouderraad – die allerlei activiteiten op school voorbereidt en begeleidt -, zich aanmelden bij de medezeggenschapsraad, helpen bij het overblijven of lezen, kortom… mogelijkheden genoeg. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het team van de Surplusschool van uw kind.

 • Welke regels gelden er op school?

  Elke Surplusschool heeft een eigen gezicht, dat wordt bepaald door de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders. Elke school werkt dus ook met eigen regels. Wilt u weten wat die regels zijn? Neem dan contact op met de school.

   

  Op deze website vindt u wel een voor alle Surplusscholen geldende Klachtenregeling. Ook vindt u op deze website andere algemene wet- en regelgeving onder de menuknop 'Voor ouders' en dan het kopje 'Wetten en regels'.

 • Wat zijn de vakantiedata voor het lopende schooljaar?  

  Deze informatie kunt u vinden op www.schoolvakanties.nl. De Surplus-scholen vallen onder de regio noord. Let op: soms wijkt een vakantie af van de landelijke richtlijnen!

   

   

  Surplus adviseert haar scholen de landelijke richtlijn te volgen maar sommige Surplusscholen wijken hiervan af. Informeer dus op school naar de juiste data!

 • Wat kost het basisonderwijs op een Surplusschool?

  De school ontvangt voor elk kind een vast bedrag van de overheid. Ouders hoeven hier dus niet aan mee te betalen. Voor extra activiteiten – zoals schoolreisjes, schoolzwemmen en overblijven – vraagt de school een ouderbijdrage. Deze is per Surplusschool verschillend. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de school van uw kind.

 • Hoe is de tussenschoolse opvang geregeld?

  Het overblijven – oftewel tussenschoolse opvang (TSO) – is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Surplus heeft hiervoor kaders opgesteld zoals overblijfregels en pedagogisch beleid. Deze regels en dit beleid ligt ter inzage op de school van uw kind. De uitvoering van de TSO verschilt per school. Elke school heeft een coördinator Tussenschoolse opvang. De directeur van uw school kan u vertellen wie dat is en u daarmee in contact brengen.

 • Hoeveel leerlingen zitten op de Surplusscholen?

  Er zitten bijna 4000 leerlingen op de Surplusscholen.

 • Hoeveel medewerkers heeft Surplus in dienst?

  Surplus heeft bijna 400 personeelsleden.

 • Wat is de meerwaarde van Surplus?

  Surplus is meer. Wij hebben de meerwaarde van Surplus beschreven in het profiel van Surplus. Er is ook een praktische meerwaarde.

  Zeer kernachtig gezegd biedt Surplus Alle kansen van de wereld.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een functie binnen Surplus?

  Kijk bij vacatures of er een geschikte vacature voor u is. Voldoet u aan de gestelde voorwaarden? Stuur dan uw sollicitatie naar het aangegeven adres. U kunt ook invallen of een open sollicitatie richten aan:

   

  Stichting Surplus

  postbus 394,

  1740 AJ Schagen

   

  Of per mail aan info@stichtingsurplus.nl.

 • Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind inschrijven?

  Kinderen kunnen vanaf hun vierde levensjaar naar de basisschool. Wij raden u aan om u ongeveer een jaar voordat uw kind naar de basisschool gaat,te oriënteren op het aanbod in uw omgeving. Woont u in het werkgebied van Surplus? Dan is er vast ook een Surplusschool bij u in de buurt. Maak een afspraak voor een kennismakingsbezoek en proef de sfeer.

 • Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

  Uw kind kan vanaf zijn vierde jaar naar de basisschool. Als u een keuze heeft gemaakt voor een school kunt u een inschrijfformulier aanvragen. Op dit formulier wordt ook gevraagd naar het burgerservice-nummer van uw kind (het voormalige sofi-nummer). Bij sommige Surplusscholen kunnen kinderen voordat ze vier jaar worden al een paar dagen proefdraaien. Elke school heeft echter z’n eigen werkwijze. Voor meer informatie verwijzen wij u dan ook naar de Surplusschool van uw keuze.

 • Op welke manier wordt op de Surplusscholen lesgegeven?

  Het antwoord op deze vraag vindt u in onze visie op leren, in ons profiel en bij uitleg van de verschillende pedagogische concepten met links naar de scholen die volgens deze concepten werken.

  Lees ook over ouders en de school.

 • 1

Ontbreekt een vraag? Stel hem met behulp van het vragenformulier.