Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Opleiden in school

Surplus heeft samen met de PABO InHolland een opleidingsprogramma waarbij studenten van de PABO een deel van hun opleiding volgen in de vorm van een stage op een van onze scholen. Dit programma heet Opleiden in school (Oplis), en heeft als doelen:

  • de student intensiever volgen en begeleiden in de praktijk doordat Surplus over twee praktijkopleiders beschikt - twee zeer ervaren Surplus-leerkrachten die hiervoor specifiek zijn toegerust - ;
  • de student beter begeleiden doordat de leerkrachten bij wie de student stage loopt daarvoor eerst een mentorencursus hebben gevolgd;
  • beter zicht hebben op de kwaliteit van de student;
  • voor Surplus: invloed hebben op de inhoud en de kwaliteit van de opleiding.

De studenten worden begeleid door de twee praktijkopleiders van Surplus. Deze studenten zijn zowel eerstejaars, tweedejaars, derdejaars als vierdejaars (LIO'ers).

 

Deelnemen aan Oplis

Om als student deel te nemen aan Oplis, dient men zich tot de PABO Inholland te wenden. Surplus en Inholland regelen onderling de instroom van studenten in het programma. Hiervoor rechtstreeks solliciteren bij Surplus is niet mogelijk.

 

Zij-instroom

Bij Surplus is het niet mogelijk als zij-instromer in dienst te komen. Je bent zij-instromer als je vanuit een ander beroep wil instromen in het onderwijs en via een werk- en leertraject je bevoegdheid gaat halen. Alleen wanneer je de deeltijdopleiding gaat volgen, hebben wij stageplaatsen ( zie voor meer informatie op de pagina 'Soorten stages')