Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Coronavirus

Geplaatst op 16 maart 2020

UPDATE 20 maart

 

Tot en met 6 april blijven alle Surplusscholen gesloten. De leerkrachten verzorgen (digitaal) thuisonderwijs voor de kinderen. Voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werkzaam zijn, wordt voor noodopvang op school gezorgd tijdens schooltijden. Op scholen waar die opvang nodig is, werken medewerkers van de school beurtelings volgens noodrooster. De andere medewerkers werken thuis.

 

 

 

 

UPDATE 16 maart

 

Vanaf vandaag, 16 maart, tot en met 6 april zijn alle Surplusscholen gesloten. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken.

Maandag 16 en dinsdag 17 maart zullen wij als Surplus gebruiken om met onze medewerkers waar mogelijk (digitaal) onderwijs op afstand vorm te geven voor de komende tijd. 

 

Hoe wordt dit besluit door de overheid onderbouwd?

De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school fysiek open te houden. Dit komt omdat ze te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken en met personeel en kinderen die preventief thuis of ziek zijn. Dit vraagt volgens de ministers Slob en Van Engelshoven om duidelijke keuzes.
Daarom is, samen met de onderwijssector en de kinderopvang, het volgende besloten:

 • Basisscholen, middelbare scholen, mbo-instellingen en kinderdagverblijven gaan vanaf morgen tot en met maandag 6 april dicht.
 • Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen (die Nederland draaiende houden tijdens de COVID-19 uitbraak) is er opvang. Voor schoolgaande kinderen is deze opvang op school. Voor kinderen tot vier jaar is er opvang op het kinderdagverblijf.
 • Voor kinderen die thuis zitten, wordt er onderwijs op afstand georganiseerd. Hierbij ligt de prioriteit bij eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo.
 • Docenten en pedagogisch medewerkers die niet ziek zijn gaan wel naar school en naar hun kinderopvanglocatie. Zij zijn hard nodig voor de opvang en voor het geven van onderwijs op afstand.

Minister Slob: “We realiseren ons dat we veel van leraren, schoolleiders en kinderdagverblijven vragen. Vanaf deze plek wil ik graag mijn complimenten overbrengen aan iedereen die zich hiervoor inzet. We kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen leven. We hopen dat we ouders, leerlingen en de mensen die werken in het onderwijs en de kinderopvang snel meer duidelijkheid kunnen geven. Daarover zijn we in goed overleg met de vertegenwoordigers uit het onderwijs en de kinderopvang.”
Aan de gemeenten is gevraagd om samen met scholen en kinderopvanglocaties de opvang vorm te geven voor kinderen van ouders met cruciale beroepen.

 

 

 

UPDATE 12 maart

 

Vanmiddag hebben het RIVM en de Rijksoverheid de maatregelen aangescherpt om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Voor het basisonderwijs en de kinderopvang zijn de volgende maatregelen van belang:

 • “Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.”
 • “Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.”

 

Wij vragen u het volgende:

 • Meld uw kind ziek en houd het thuis bij klachten neusverkouden, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Heeft u zelf dit soort klachten, dan adviseert de overheid om sociaal contact te mijden. Wij vragen u om dan in elk geval het contact met scholen en kinderopvang te mijden.
 • Verergeren uw klachten of de klachten van uw kind, is er sprake van benauwdheid of meer dan 38 graden koorts, neem dan contact op met uw huisarts.

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.

De gedragsrichtlijnen blijven onverkort van kracht:

 • Schud geen handen.
 • Was handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.


Vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het landelijk informatiepunt van het RIVM via 0800-1351, dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.


Actuele informatie van het RIVM op internet vindt u hier https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
Een volledig overzicht van de maatregelen die de overheid op dit moment voorschrijft, vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

 

Wij volgen de situatie op de voet en brengen u op de hoogte als de maatregelen nog verder worden verscherpt. Ook onze medewerkers blijven thuis bij klachten neusverkouden, hoesten, keelpijn of koorts, om verspreiding te voorkomen. Mocht hierdoor onderbezetting ontstaan, dan zullen we maatregelen moeten nemen. Ook daarover zullen wij zo snel mogelijk berichten.

 

 

 

 

UPDATE 10 maart 2020 - 

Geen handen schudden

Conform de oproep van de overheid en het RIVM om geen handen meer te schudden, hebben wij vandaag alle scholen gevraagd hier per direct gehoor aan te geven. In alle teams zal worden besproken hoe dit op school wordt vormgegeven. Op sommige scholen was het handen schudden al langer gestopt en vervangen door andere manieren van begroeten.

 

Als schoolbestuur volgen wij de ontwikkelingen rond Corona op de voet. Als hiertoe aanleiding is, zullen we de maatregelen verder verscherpen en advies inwinnen bij de GGD. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de risico's en nemen de benodigde hygiënemaatregelen. Dit zijn in elk geval:
- Geen handen schudden

- Was handen regelmatig.
- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes.

 

 

BERICHT 2 maart 2020
Sinds vorige week is in Nederland het coronavirus (COVID-19) geconstateerd. Als schoolbestuur Surplus houden we onze medewerkers en ouders op deze plek op de hoogte van ons standpunt en van de algemene richtlijnen van GGD en RIVM.

 

Veel gezinnen zijn de afgelopen periode op vakantie of familiebezoek geweest, ook in regio's waar het coronavirus ondertussen is geconstateerd.
Een aantal ouders werkt bij internationaal opererende bedrijven of instanties die alvast maatregelen hebben genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is niet ondenkbaar dat het virus binnenkort ook in onze regio opduikt.

 

Wat verwachten we van u?

1. Als u recent (de afgelopen twee weken) in een gebied bent geweest waar het coronavirus is geconstateerd, als u in contact bent geweest met anderen uit zo'n gebied, of als dit geldt voor één van uw gezinsleden, dan zijn u en uw kinderen gewoon welkom op school.

 

2. Krijgt u of krijgen uw kinderen in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied gezondheidsklachten zoals koorts in combinatie met luchtwegklachten / hoesten, dan moeten u en uw schoolgaande kind(eren) thuis blijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

 Wij vragen u in dit geval ook om direct contact op te nemen met de directeur van de school van uw kind. Wij winnen dan als schoolbestuur vervolgens advies in bij de GGD.

 

3. Daarnaast adviseren we iedereen om gezien de omstandigheden de volgende maatregelen te nemen:

 • Was handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Voor antwoorden op uw overige vragen rondom corona, verwijzen we vooralsnog naar de website: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden .

Meer nieuws

Publicaties

 • Geplaatst op 20 mei 2019

  Pabo en stage: hoe hou je alle ballen in de lucht

  Je volgt de pabo, loopt stage, hebt daarnaast nog een baantje en dan wil je zo nu en dan afspreken met je vrienden. Ergens moet je ook nog tijd vinden om je opdrachten te maken, v...
  Lees verder en reageer
 • Geplaatst op 20 mei 2019

  Samenwerking tussen ouders en school: criterium 3

  Stel dat jij vandaag je eigen basisschool zou beginnen… Hoe zou jij dan willen samenwerken met de ouders van je leerlingen? Vandaag nodigen we jou uit om daar eens over na ...
  Lees verder en reageer
Meer publicaties