Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

De Zwerm voorbeeldschool W&T

Geplaatst op 05 september 2016

Basisschool De Zwerm in Sint Maarten geselecteerd als voorbeeldschool Wetenschap & Techniek

 

Basisschool De Zwerm in Sint Maarten start het schooljaar 2016-2017 als voorbeeldschool Wetenschap en Techniek voor het nationale Techniekpact. In het Techniekpact hebben overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs afgesproken dat in 2020 alle basisscholen wetenschap en technologie hebben opgenomen in hun onderwijs. Om scholen te stimuleren zijn dertig voorbeeldscholen in Nederland geselecteerd, waarvan vier in Noord-Holland. Deze scholen stellen de aankomende periode hun deuren open om hun kennis en ervaringen te delen met andere scholen. De Zwerm is daar één van!


Sinds 2014 werkt basisschool De Zwerm aan de invoering van Wetenschap & Techniek in het onderwijs. Enerzijds zodat leerlingen al vroeg kennis kunnen maken met technische vraagstukken en technische vakken. Anderzijds omdat wetenschappelijk en technisch ‘denken’ bijdraagt aan de ontwikkeling van talenten en vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ict-vaardigheden. De Zwerm streeft ernaar om wetenschappelijke & technische onderwerpen zo veel mogelijk te integreren in vakken als rekenen, taal en wereldoriënterende vakken. Daarnaast vinden er techniekmiddagen plaats en wordt een technieklokaal ingericht waarin leerlingen kennis maken met onderwerpen als elektriciteit en constructie en met laboratoriumwerk. In 2015 ontving de School de Techniektrofee, een prijs voor de beste techniekschool van Nederland. In het voorjaar van 2016 is de school gevraagd de rol als voorbeeldschool wetenschap en techniek op zich te nemen.


Voorbeeldschool
De rol als voorbeeldschool houdt in dat De Zwerm actief aan de slag gaat om kennis en kunde te delen met zo veel mogelijk andere scholen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het organiseren van een wetenschap en techniekmarkt, maar ook aan het online delen van kennis. Bovendien werkt de school aan een escaperoom vol Wetenschap & Techniek vraagstukken die kunnen worden afgestemd op alle niveaus. Het streven is deze escaperoom geschikt te maken om te delen met andere scholen.


Over het Techniekpact
Met het Techniekpact is er een nieuwe impuls gegeven aan de stimulering van wetenschap en technologie in het primair onderwijs. Belangrijke ambitie van het Techniekpact is dat alle basisscholen in 2020 Wetenschap en Technologie aanbieden in hun onderwijsprogramma. Het uitgangspunt van het Techniekpact is dat de ambities op regionaal (landsdeel) niveau worden uitgewerkt en uitgevoerd. In het kader van het Techniekpact is door het Platform Bèta Techniek een actieplan opgesteld: Kiezen voor Technologie. Het plan beschrijft hoe wetenschap en technologie de komende jaren gestimuleerd kunnen worden. Dit gebeurt via de reeds bestaande regionale W&T netwerken van schoolbesturen. De netwerken geven op een eigen manier vorm aan W&T onderwijs, naar de behoefte van de regio. Daarnaast zorgen de netwerken voor de verbinding met pabo’s, bedrijven, universiteiten, overheden en andere partijen. Gezamenlijk slaan zij de handen in een om w&t te verduurzamen, leerkrachten te professionaliseren en innovatieve ideeën en initiatieven te stimuleren.

Meer nieuws

Publicaties

 • Geplaatst op 20 mei 2019

  Pabo en stage: hoe hou je alle ballen in de lucht

  Je volgt de pabo, loopt stage, hebt daarnaast nog een baantje en dan wil je zo nu en dan afspreken met je vrienden. Ergens moet je ook nog tijd vinden om je opdrachten te maken, v...
  Lees verder en reageer
 • Geplaatst op 20 mei 2019

  Samenwerking tussen ouders en school: criterium 3

  Stel dat jij vandaag je eigen basisschool zou beginnen… Hoe zou jij dan willen samenwerken met de ouders van je leerlingen? Vandaag nodigen we jou uit om daar eens over na ...
  Lees verder en reageer
Meer publicaties