Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Kopwerk-Schooltij en Surplus blijven samenwerken in een andere vorm

Geplaatst op 24 mei 2018

Personele unie blijkt een brug te ver -

De Raden van Toezicht van Stichting Surplus en Stichting Kopwerk-Schooltij hebben besloten te blijven samenwerken op basis van een samenwerkingsovereenkomst. De eerder beoogde personele unie blijkt een te hoge ambitie. Met de samenwerkingsovereenkomst regelen de stichtingen de werkzaamheden waarin ze nu al gezamenlijk optrekken. Beide stichtingen blijven juridische en eigenstandige entiteiten zoals dat nu ook is, met hun eigen bestuurders en eigen raden van toezicht.

 

Stichting Surplus en Stichting Kopwerk-Schooltij werken sinds 1 augustus 2017 intensief samen onder de naam WIJ Landscholen. De bedoeling was om deze samenwerking te formaliseren en te komen tot een personele unie van bestuur en toezicht. De afgelopen maanden hebben de raden van toezicht onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben de raden van toezicht opgemerkt dat aan die randvoorwaarden nog niet is voldaan.


Verder op basis van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst

De raden van toezicht hebben ervoor gekozen om de oorspronkelijke intentie van een personele unie tussen de stichtingen om te zetten naar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die in werking treedt per 1 september 2018. Daarin worden in ieder geval afspraken vastgelegd die noodzakelijk zijn, zoals afspraken over de lopende samenwerkingsprojecten op schoolniveau, een aantal bestuurlijke projecten en het gebruik van de gezamenlijke huisvesting in De Ontmoeting in Anna Paulowna. De komende weken wordt gewerkt aan een meer uitputtende lijst van afspraken.


Waarom is de personele unie een brug te ver?

Uit het onderzoek blijkt dat de meerwaarde van de intensieve samenwerking wordt herkend. Echter, het onderzoek wijst ook uit dat er onvoldoende basis is om de stap naar formalisatie van de samenwerking te zetten. De verschillen tussen de organisaties in cultuur en stijl van besturen zijn groot. Uit het onderzoek komt naar voren dat er onvoldoende vertrouwen is aan beide kanten dat deze verschillen kunnen worden overbrugd.


Wat betekent het voor het onderwijs in de regio?

De samenwerking is drie jaar geleden gestart om de krimp in de regio het hoofd te bieden en de kwaliteit van kleine scholen en de kwaliteit van de ondersteuning van scholen op peil te houden door samen te werken in plaats van elkaar te beconcurreren. Sinds de start van de samenwerking heeft het bundelen van krachten al veel opgeleverd. Er zijn mooie resultaten geboekt in de samenwerking tussen scholen, in de samenwerking met kinderopvang Kappio en bij het werven en vervangen van leerkrachten. Verschillende scholingstrajecten zijn samen uitgevoerd en er zijn besparingen gerealiseerd door gezamenlijk huisvesten van de staf.


Het besluit heeft nauwelijks gevolgen voor medewerkers, leerlingen en ouders. De toekomst van het WIJ Land stafbureau is een uitwerkingsvraag waarover de komende weken meer bekend wordt.

Meer nieuws

Publicaties

 • Geplaatst op 20 mei 2019

  Pabo en stage: hoe hou je alle ballen in de lucht

  Je volgt de pabo, loopt stage, hebt daarnaast nog een baantje en dan wil je zo nu en dan afspreken met je vrienden. Ergens moet je ook nog tijd vinden om je opdrachten te maken, v...
  Lees verder en reageer
 • Geplaatst op 20 mei 2019

  Samenwerking tussen ouders en school: criterium 3

  Stel dat jij vandaag je eigen basisschool zou beginnen… Hoe zou jij dan willen samenwerken met de ouders van je leerlingen? Vandaag nodigen we jou uit om daar eens over na ...
  Lees verder en reageer
Meer publicaties