Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Samenwerking maakt warme overdracht overbodig

Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, zijn al een beetje gewend aan ‘naar school gaan’. Toch is de overgang naar het basisonderwijs voor velen best groot. Dat kan ook anders. Door peuterspeelzalen en groepen 1/2 van basisscholen met elkaar te laten samenwerken, bijvoorbeeld. Dat gebeurt binnen Surplus onder andere al op Zandhope en op De Meerkoet. Wat levert dat op?

 

 

Verbinding leggen

“Wij zetten op al onze locaties in op het leggen van verbinding tussen peuters en kleuters”, vertelt Marga Hendriks, directeur van kinderopvangorganisatie Kappio. “Ook op de locatie in ’t Zand waar we samenwerken met Zandhope en de Sint Jozefschool die samen met ons in de brede school zitten.” In de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool is al jaren sprake van ‘warme overdracht’, waarbij de peuterleidster zoveel mogelijk informatie over de kinderen meegeeft aan de basisschoolleerkracht. Wat Hendriks betreft, is hier ruimte voor een verdiepingsslag. “Als peuters al in het voorschoolse traject bekend zijn bij de leerkracht en de intern begeleider en betrokken worden bij het aanbod in groep 1/2, kun je een doorgaande lijn creëren. Dan is het kind al bekend en is er helemaal geen warme overdracht meer nodig.”

 

 

Vroegtijdig signaleren

Het voordeel van deze samenwerking is vooral dat je vroegtijdig kunt signaleren, vindt Marga. “Kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning vanwege een achterstand, maar ook kinderen die juist al wat verder zijn dan leeftijdsgenoten, pik je er al in een vroeg stadium uit. Nog voordat ze naar de basisschool gaan, kun je ze de benodigde ondersteuning bieden. Dat komt het

 

 

kind alleen maar ten goede.” Ook voor ouders biedt deze aanpak voordelen. “Voor ouders is het soms moeilijk te accepteren dat hun kind meer of andere ondersteuning nodig heeft. Bij deze aanpak kan de acceptatie eerder starten en kun je ouders tijdig meenemen in het proces.” Daarbij liggen de didactische doelen, de ontwikkelgebieden en het aanbod van spelend leren tussen de peuterspeelzaal en de kleutergroepen dicht bij elkaar. “Waarom zou je er dan toch voor kiezen om twee aparte werelden te laten bestaan?” Wat Marga betreft, kan de samenwerking ver gaan. “Laat de peuterleidsters deelnemen aan het overleg van de onderbouwleerkrachten en laat kleuterjuffen en peuterleidsters een gezamenlijk aanbod ontwikkelen. Neem gezamenlijke verantwoordelijkheid in het gebruik van een kindvolgsysteem wat je op elkaar afstemt om de doorgaande lijn te borgen.”

 

 

 

‘Het voelt vertrouwd’

Karin Slijkerman, leerkracht van groep 1/2 op Zandhope, kan zich hierin vinden. “Wij werken nauw samen met onze collega Mirthe Huitinga van peuterschool De Zandbak. Vorig jaar hebben we samen aan het thema ‘feest’ gewerkt rond het 275-jarig bestaan van ’t Zand, wij hebben de peuters uitgenodigd voor ons cupcakefeest en we zijn samen op excursie gegaan naar de bakkerij. Nu werken we het boekenweekthema ‘griezelen’ samen uit.” Karin vindt het niet alleen ‘heel leuk’ om samen te werken, ze ervaart ook de meerwaarde. “Op deze manier maken we de overgang naar de basisschool kleiner. Omdat peuters al bij ons zijn geweest, voelt het vertrouwd en veilig als ze echt naar de basisschool gaan. Onlangs is Jason van de peuterspeelzaal naar onze groep overgegaan en dat is heel soepel verlopen. Hij kende al veel kinderen en draaide vanaf dag één volop mee.” Zijn moeder Inge Kossen is het daar helemaal mee eens. “Jason wist al waar hij terecht zou komen, het afscheid nemen in de klas ging heel makkelijk. De omgeving en de kinderen waren al vertrouwd voor hem.”

 

 

Bevordert doorstroming

De samenwerking met Mirthe vindt ze ‘heel plezierig’. “We bedenken samen thema’s en werken ze uit op het niveau van onze kinderen. We inspireren elkaar.” Leidster Mirthe is net zo enthousiast als Karin over de samenwerking. “We zijn nog maar pas begonnen, maar ik zie nu al dat het voor peuters heel fijn is om eerder kennis te maken met de basisschool. Vaak zijn ze er wel aan toe om die stap te zetten, maar vinden ze het toch eng. Nu gaat de overgang geleidelijker omdat ze al een beetje weten wat ze kunnen verwachten.” Meedraaien in het overleg met de onderbouw vindt ze een goed idee: “Dan kun je bijvoorbeeld het leren zoals dat bij de kleuters gebeurt al eerder oppakken met kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Het bevordert de doorstroming naar het volgende niveau.”

 

 

 

Samen op de catwalk

“Wij trekken nu al zo’n vier jaar samen op met de peuterspeelzaal rond allerlei thema’s en dat bevalt goed”, vindt Joke van Rijn. Zij is leerkracht van groep 1/2 op De Meerkoet in Dirkshorn en werkt nauw samen met peuterspeelzaal Dreumesland van Kappio die twee deuren verderop in hetzelfde gebouw is gevestigd. “Zo hebben we laatst een project over kleding gedaan. Kinderen hebben zelf kleding gemaakt en samen geshowd op een catwalk in de hal. Een van de kinderen maakte foto’s, en de kleuters namen de peuters die het spannend vonden mee de bühne op. Wat je ziet, is dat de kleuters zich over de kleintjes ontfermen en dat de kleintjes zich aan hen optrekken. Dat geeft beide een goed gevoel. Ondertussen leer ik de kinderen die straks bij mij in de klas komen al een beetje kennen. In de loop van het schooljaar hebben peuterleidster Saskia van Schagen en ik al gesprekken met elkaar. Niet formeel, maar bijvoorbeeld als de kinderen samen buiten spelen, of als we samen aan een project werken. We lopen ook regelmatig bij elkaar binnen. Tegen het einde van het schooljaar hebben we, over de kinderen voor wie we extra zorg verwachten, samen een gesprek met de desbetreffende ouders voor de warme overdracht. Zo wordt de stap naar het basisonderwijs kleiner. Ik heb steeds minder huilende kinderen in de klas.”

Reageer Meer publicaties

Nieuws

 • Geplaatst op 20 juni 2019

  Meerkoet werkt mee aan nieuwe curriculumn PO

  Onze obs De Meerkoet in Dirkshorn is een van de ontwikkelscholen die bouwstenen aandragen voor het nieuwe curriculum voor primair en voortgezet onderwijs. Ze werden geïnterviewd voor de editie m...
  Lees verder
 •  

  Geplaatst op 01 april 2019

  Reportages KidzReporterz in première

  Onlangs gingen de eerste reportages van de KidzReporterz teams bij Surplus in premiere in het Scagon Theater in Alkmaar. Het gaat om de reportage 'Leren in het echt’ gemaakt door leerlingen van...
  Lees verder
Meer nieuws