Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Samenwerking tussen ouders en school: criterium 2

Stel dat jij vandaag je eigen basisschool zou beginnen… Hoe zou jij dan willen samenwerken met de ouders van je leerlingen? Vandaag nodigen we jou uit om daar eens over na te denken aan de hand van criterium 2 van Ouderbetrokkenheid 3.0.

 

Criterium 2:
De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.


WAT BETEKENT DIT?
• In jouw nieuw opgerichte school heb je het in verschillende samenstellingen en op structurele momenten met ouders en leerlingen over ‘wat is goed voor het kind?’: welke regels, welk beleid, welke inrichting, welke initiatieven?
• Tijdens die brainstormsessies, MR vergaderingen, panelgesprekken, koffie-ochtenden, workshops, vergaderingen met de leerlingenraad enzovoort zijn de kaders helder: wat vraag jij precies aan de ander? En wil je dat de ander meedenkt, mee leert, meebeslist of heb je al een voorkeursscenario en houd je een raadpleging?
• Op je nieuw opgerichte school koppelt iedereen altijd terug wat hij/zij met de inbreng en ideeën van de ander doet!
• Je zorgt voor balans tussen halen en brengen. Je bevraagt niet alleen de ander maar draagt ook informatie aan en presenteert zelf goed gefundeerde voorstellen. Alsmaar input vragen aan de ander, en niet brengen, werkt immers averechts.
• Je laat de kinderen meedenken en meebeslissen via de leerlingenraad (https://www.allekansen.nl/praktijk/praktijkcases/22624/de-diepere-lagen-van-de-leerlingenraad) en KidzReporterz (https://www.stichtingsurplus.nl/_nieuws/Reportages-KidzReporterz-in-premi%C3%A8re).
• Je hebt altijd hoge verwachtingen van elkaar! Ongeacht het opleidingsniveau van ouders, ongeacht leeftijd en ongeacht of een leerkracht zelf kinderen heeft: alle ouders, alle kinderen en alle leerkrachten hebben waardevolle ideeën over ‘wat goed is voor kinderen’. Dat staat centraal op jouw nieuw opgerichte school.
• Je staat open en bent nieuwsgierig: ouders kunnen zinnige dingen zeggen over methodes en leerkrachten over opvoeden thuis.
• Dit betekent niet dat jouw nieuw opgerichte school alles overlaat aan ouders net zo min als ouders de gang van zaken thuis overlaten aan de school ??. Het betekent wel dat je met elkaar afspreekt met welk doel en over welke thema’s je elkaar structureel opzoekt. Zo kom je samen tot de beste opties voor het kind.

 

WAT ZOU HET OPLEVEREN?
• Draagvlak en volstrekte duidelijkheid over wie waarover meedenkt en beslist.
• Rijker beleid, meer innovatie en betere beslissingen, op basis van meer informatie en verschillende gezichtspunten.
• Het kind ervaart een gezamenlijk optrekken van ouders en school en voelt zich daardoor meer gezien.

 

Natuurlijk, op je huidige school, denken en praten ouders en kinderen ook al mee over beleid! Je hoeft geen nieuwe school op te richten. Maar wat zou je ervan vinden als het effect van jullie inspanningen groter wordt door bovenstaande checklist toe te passen?


Meer weten? Bij Surplus biedt het team Ouderbetrokkenheid ondersteuning aan scholen die aan de slag willen met de 10 criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0. Contact via e.groslot@stichtingsurplus.nl


Lees ook ons artikel over criterium 1: https://www.stichtingsurplus.nl/_publicaties/Samenwerking-tussen-ouders-en-school

Reageer Meer publicaties

Nieuws

 • Geplaatst op 16 maart 2020

  Coronavirus

  UPDATE 20 maart   Tot en met 6 april blijven alle Surplusscholen gesloten. De leerkrachten verzorgen (digitaal) thuisonderwijs voor de kinderen. Voor kinderen van ouders die in cruciale be...
  Lees verder
 • Geplaatst op 20 juni 2019

  Meerkoet werkt mee aan nieuwe curriculumn PO

  Onze obs De Meerkoet in Dirkshorn is een van de ontwikkelscholen die bouwstenen aandragen voor het nieuwe curriculum voor primair en voortgezet onderwijs. Ze werden geïnterviewd voor de editie m...
  Lees verder
Meer nieuws